Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w badaniach nad bezzałogowymi systemami latającymi

Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w badaniach nad bezzałogowymi systemami latającymi

WARSZAWA, Polska, 2 września 2016 – Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej (PW) i firma Lockheed Martin dokonały udanej demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego. Pokaz stanowi kolejny kamień milowy współpracy badawczej Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w ramach zaawansowanego programu badań optymalizacji współdziałania różnych typów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących wspólną misję. Obecny etap badań związany jest z systemem zarządzania lotem bezzałogowymi statkami powietrznymi ze  stacji mobilnej. 

Technologie rozwijane w projekcie mają ogromny potencjał aplikacyjny: komercyjny i wojskowy w związku z coraz częstszym i coraz bardziej różnorodnym wykorzystaniem bezzałogowych systemów powietrznych na świecie” – powiedział prof. Janusz Narkiewicz, kierownik Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego PW. – „Opracowanie sposobu współdziałania i komunikacji różnych obiektów latających oraz realizowania przez nie wspólnych misji w sposób optymalny należy do niełatwych zadań wobec stałych postępów w dziedzinie technologii BSP”.

Celem trzeciej fazy projektu było rozwinięcie dotychczasowych badań optymalizacji wykonywania misji przez użycie zmodyfikowanych metod zarządzania flotą, udoskonalenie oprogramowania i ewaluację nowych metod i algorytmów optymalizacyjnych. Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje  do dynamicznego zarządzania flotą BSP, projekt może przyczynić się w istotny sposób do integracji systemów załogowych z bezzałogowymi. Badane technologie stanowią ważny krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia.

Program prowadzony jest na podstawie udanej współpracy firmy Lockheed Martin z przedstawicielami przemysłu i środowiskami uniwersyteckimi w Polsce, mającej na celu zachęcić młodych polskich inżynierów do pracy nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu. Obecnie Politechnika Warszawska i Lockheed Martin poszukują nowych partnerów z Polski do prac badawczo-rozwojowych nad integracją załogowych i bezzałogowych systemów powietrznych.

Film o projekcie do pobrania ze strony: https://vimeo.com/aeronauticsmm/review/180886818/a7f50ce56f

foto_opuss

Zespół Politechniki demonstruje metody optymalizacji przy użyciu systemów zarządzania samolotami bezzałogowymi

O Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która nieprzerwanie od lat zajmuje czołową pozycję wśród uczelni technicznych w Polsce. PW kładzie szczególny nacisk na udział w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie prawie 37 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 140 studenckich kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Ponad 51% absolwentów PW znajduje pracę w czasie krótszym niż miesiąc (Badanie Losów Absolwentów 2015) po ukończeniu studiów.

O firmie Lockheed Martin

Lockheed Martin z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland to międzynarodowy koncern zbrojeniowy i wytwórnia lotnicza zatrudniająca ok. 98 tys. osób na całym świecie, która głównie zajmuje się badaniem, opracowywaniem, budową, produkcją, integracją i obsługą zaawansowanych technologicznie systemów, produktów i usług.

Kontakty dla mediów:

pw
lm