PAS 1 - termin zaliczeń N

Uprzejmie zapraszam wszystkich Studentów, którzy w semestrze zimowym 2013/2014 uzyskali ocenę „N”, z Podstaw Automatyki i Sterowania I (PAS–I), do wzięcia udziału w sprawdzianie, który odbędzie w dniu 28 kwietnia 2014 roku (poniedziałek), w godzinach 18:15–20:00, w sali A0.

Studentom, którzy nie przystąpią do tego sprawdzianu, ocena „N” zostanie automatycznie zamieniona na „2” — nie przewiduję innych terminów zaliczeń.

Dr inż. Cezary Rzymkowski