Podstawy Konstrukcji Maszyn IV

Przedmiot oferowany w wersji obowiązkowej dla kierunku MiBM

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowego zebrania w dn. 2.10.2013 r. Godziny i miejsce tego zebrania zostaną podane w terminie późniejszym. Deklaracje wyboru terminu będą przyjmowane wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin będą mieli studenci, którzy w dniu 2 października znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny. Zwracam uwagę, że jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika. Zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem.
Dr inż. Jacek Gadomski