Podstawy Konstrukcji Maszyn VI

Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK, AE i MiBM

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowego zebrania w dn. 20.02.2012 (poniedziałek) w sali A0

  • dla MiBM o godz. 1900
  • dla LiK, AE o godz. 1930

Deklaracje wyboru terminu będą przyjmowane wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dniu 20 lutego znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny.

Zwracam uwagę, że jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika.

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem.

Mgr inż. Jacek Gadomski