Selected Topics in Modern Biomechanics

Na początku semestru letniego zostanie uruchomiony na Wydziale przedmiot obieralny pt. "Selected Topics in Modern Biomechanics".

Uwaga, w dniu 26.01.2012 zmieniono miejsce wykładu. Proszę pobrać nową wersję harmonogramu.

Drodzy Studenci i Doktoranci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa,

mam przyjemność poinformować, że na początku semestru letniego zostanie uruchomiony na Wydziale przedmiot obieralny pt. „Selected Topics in Modern Biomechanics”. Wykładowcą jest profesor Natalia Kiziłowa, kierownik Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej na Narodowym Uniwersytecie w Charkowie, a aktualnie profesor wizytujący PW w ramach projektu „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pani Profesor Natalia Kiziłowa jest wybitną specjalistką w dziedzinie biomechaniki, szczególnie w zakresie modelowania matematycznego układu krążenia, mechaniki tkanek i bioreologii (vide strona internetowa http://theormech.univer.kharkov.ua/DptmEngl/Kizilova.html).

Językiem wykładowym kursu jest język angielski. Szczegółowy zakres tematyczny wykładu podano poniżej. Zakłada się, że uczestnicy kursu posiadają przygotowanie matematyczne z algebry i analizy matematycznej przynajmniej na poziomie typowym dla studiów technicznych 1-ego stopnia. Informuję również, że uchwałą Rady Wydziału MEiL z dnia 3 stycznia br. liczba punktów ECTS przypisanych kursowi wynosi 4. Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i pozytywny wynik testu końcowego.

Całkowita objętość kursu to 30 godzin wykładowych. Zajęcia będą prowadzone na terenie Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW (ul. Nowowiejska 24), najprawdopodobniej w układzie trzech dwugodzinnych wykładów tygodniowo. Przewidywana pora zajęć to godziny popołudniowe/wieczorne, najprawdopodobniej 16.15-18.00. Dokładne informacje o miejscu i sposobie organizacji kursu zostaną podane natychmiast po ustaleniu liczby jego uczestników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie proszę uprzejmie o zgłaszanie chęci uczestnictwa pocztą elektroniczną na adres jasz@meil.pw.edu.pl.

Pozdrawiam
dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. nzw. PW

 
application/pdf Wersja PDF ogłoszenia (452,72 kB, 13/01/2012 09:46)
 
application/pdf Harmonogram wykładu (335,10 kB, 26/01/2012 10:49)