WUT Exchange Day

Spotkanie informacyjne dot. oferty programów wymiany międzynarodowej skierowanych do studentów Politechniki Warszawskiej.

Plakat