Wyniki badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

Na stronie Biura Karier zostały opublikowane wyniki z 7. edycji badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Wyniki 7. edycji badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW dostępne na stronie Biura Karier: https://goo.gl/ad9vkX

Prezentacja raportu 2018: https://goo.gl/iHdzMc