Zajęcia z przedmiotu Marketing

Studenci V semestru. W dniu 23.10.br. zajęcia z przedmiotu Marketing nie odbędą się z powodu choroby prof. Gudowskiego.