Zaktualizowany terminarz wyborczy

W wyniku decyzji prawników PW , odnoszących się do uzgodnionych wstępnie z UKW  zmian w kalendarzu wyborczym, Wydziałowa Komisja Wyborcza wydziału MEiL wprowadza korekty, umożliwiające potencjalne przeprowadzenie wyborów uzupełniających, gdy będzie to konieczne.