Zaliczenie ocen N z przedmiotu Zespoły Napędowe

Odbędzie się 15 listopada 2013 roku o godzinie 13.15 w sali 306a gmach ITC.

Zaliczenie obejmuje cały zakres przedmiotu niezależnie, kto które kolokwium w semestrze zaliczył. Czas trwania zaliczenia to 65minut.