Zintegrowane Systemy CAD CAM CAE

(dawne ZSC I – NK436, ANK436)
Przedmiot oferowany w wersji: obowiązkowej dla kierunku LiK i MiBM (NK690) oraz AE (ANK690) i obieralnej dla pozostałych kierunków.

Zapisy na terminy zajęć odbędą się w czasie jednorazowych zebrań w sali A0, w dn. 20.02.2013 r. (środa) dla wersji:

  • obowiązkowej MiBM o godz. 16:15
  • obowiązkowej AE o godz. 16:45
  • obowiązkowej LiK o godz. 18:15
  • obieralnej o godz. 19:00

Deklaracje wyboru terminu i jednego z trzech oferowanych systemów (NX8.5, CATIA v.5.18, CREO 2.0) będą przyjmowane wg zasady „kto lepszy ten pierwszy”, to znaczy wg kolejności określonej przez średnią z dotychczasowych studiów. Prawo do zapisu na termin mają studenci, którzy w dniu 20 lutego znajdą się na „listach zajęciowych”, wygenerowanych przez system rejestracyjny. Warunkiem uruchomienia grupy/terminu dla każdego z trzech wymienionych systemów jest co najmniej 12 osób zadeklarowanych.

Uwaga! Jest to jedyny sposób zapisu na terminy zajęć i dlatego obecność na zebraniu jest obowiązkowa; w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przysłanie pełnomocnika.

Zajęcia rozpoczną się zgodnie z rozkładem.

 

Prof. S. Bogdański