Najlepsi z Najlepszych 3.0

Najlepsi z najlepszych! 3.0 to kontynuacja programów Najlepsi z najlepszych! oraz Generacja Przyszłości, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowało w ubiegłych latach. W bieżącej edycji programu, osiem projektów z Politechniki Warszawskiej znalazło się na liście projektów dofinansowanych, z czego aż pięć realizuje Wydział MEiL. Dofinansowanie w ramach projektów przeznaczone jest na udział studentów w międzynarodowych konferencjach i konkursach oraz zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie projektów „Najlepsi z Najlepszych 3.0.”

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl