Program stażowy

Studiujesz? Praktykuj! "Program stażowy dla studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej"

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018-30.10.2019 pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Konrada Świrskiego.

Celem projektu jest kształtowanie i podniesienie kompetencji oczekiwanych na rynku pracy przez studentów kierunków Energetyka oraz Automatyka i Robotyka Wydziału MEiL PW.

Kwota dofinansowania projektu: 1 013 275,00 zł
w tym z UE: 853 988,17 zł
w tym ze środków krajowych: 128 885,83zł
wkład własny: 30 401,00 zł
Staże krajowe (regulamin, załączniki, oferty pracodawców)
W 2019 r. o dofinansowanie staży będą mogli ubiegać się wyłącznie studenci studiów inżynierskich, dlatego zachęcamy studentów ostatnich semestrów studiów I stopnia do odbycia staży w roku bieżącym.

Kontakt w sprawie projektu:

mgr inż. Paulina Chrobocińska
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
tel. 234 5170
paulina.chrobocinska@pw.edu.pl