Aktualności

Aktualności

W roku akademickim 2019/2020 w Politechnice Warszawskiej

utworzono 5 szkół doktorskich

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie