Egzaminy dyplomowe

Harmonogram styczniowych egzaminów

application/vnd.ms-excel ITLiMS_IAAM_wersja/version 2 (45,00 kB, 16/01/2019 14:25)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ITC_IHE_11.01.2019 (11,19 kB, 10/01/2019 13:19)
application/vnd.ms-excel ITC_IHE_od 14.02.2019_wersja 4 (42,50 kB, 15/01/2019 07:02)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Egzaminy dyplomowe - procedury, dokumenty dla obywateli polskich

dla obcokrajowców oraz stypendystów RP itp. są dostępne na stronie:

http://www.meil.pw.edu.pl/eng/PAE2/Education/Diploma/Exam

________________________________________________________________________________________________________

GRUDZIEŃ 2018/STYCZEŃ 2019

TERMIN_2a

APD:

Recenzenci

wpisanie opinii

application/pdf Informacja APD i OSA (253,70 kB, 8/11/2016 14:09)
application/pdf Instrukcja dla Promotorów i Recenzentów (1,11 MB, 8/11/2016 14:11)

do 09.01.2019

(niewpisanie opinii Recenzenta do tego terminu skutkuje odwołaniem obrony)

________________________________________________________________________________________________________

LUTY 2019

.

tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza

.

TERMIN_0

ZAPIS NA LISTĘ

e-mailem podając nazwisko, imię, nr albumu, jaki egzamin /inż czy mgr/, kierunek, specjalność

studia stacjonarne: agnieszka.matejek@meil.pw.edu.pl ALBO agaz@meil.pw.edu.pl

studia niestacjonarne: iszulc@meil.pw.edu.pl

od 21.12.2018  do 03.01.2019

(potwierdzenie zapisu na listę po 3 stycznia 2019 - proszę nie dublować maili)

TERMIN_1

DZIEKANAT:

WYMAGANE DOKUMENTY

application/pdf karta informacyjna dyplomanta_luty 2019 (77,67 kB, 13/12/2018 08:17)

 dane dyplomanta (127,50 kB, 8/11/2016 13:29, obiekt) podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wyznaczenie Recenzenta (173,73 kB, 13/11/2018 08:37, obiekt)

indeks lub karta egzaminacyjna SJO (dla studentów I-go stopnia nie posiadających indeksu)

dowód wpłaty za egzamin dyplomowy

fotografie (rozmiar zdjęcia 3,5x4,5cm; 5 sztuk do dyplomu w języku polskim + na każdy odpis w języku angielskim po 1 szt. (max. 3szt. odpisu)

 oświadczenie autora pracy (112,10 kB, 8/11/2016 13:33, obiekt) formularz monitorowania karier zawodowych absolwentów PW (51,57 kB, 8/11/2016 13:36, obiekt)

.

dla chętnych:

 ankieta absolwenta (161,26 kB, 8/11/2016 13:37, obiekt) wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (146,38 kB, 8/11/2016 13:38, obiekt)

___________________________________________________

WNIOSEK O UTAJNIENIE PRACY DYPLOMOWEJ

Informacja: z wnioskiem o utajnienie pracy dyplomowej należy się udać do Pana Prodziekana prof. M.Jaworskiego na początku semestru, w którym ma być pisana praca dyplomowa

 wniosek studenta o nadanie pracy dyplomowej statusu utajniona (23,35 kB, 8/11/2016 13:41, obiekt) wniosek Promotora o nadanie pracy dyplomowej statusu utajniona (21,94 kB, 8/11/2016 13:42, obiekt) wniosek innej osoby o nadanie pracy dyplomowej statusu utajniona (26,44 kB, 8/11/2016 13:43, obiekt)

___________________________________________________

 podanie o wydanie Certyfikatu Pegasus (73,26 kB, 8/11/2016 13:44, obiekt) Informacja_certyfikat Pegasus (151,83 kB, 8/11/2016 13:58, obiekt)

obowiązkowa dla osób ubiegających się o utajnienie pracy:

 informacja dot. współpracy z instytucjami zewnętrznymi w trakcie przygotowania pracy dyplomowej (118,28 kB, 8/11/2016 13:45, obiekt)

od 14.01.2019 do 18.01.2019

(termin ostateczny, po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane)

TERMIN_1a

APD:

Studenci

wpisanie danych o pracy przez studenta, wczytanie pracy, przekazanie do Promotora

 Informacja APD i OSA (253,70 kB, 8/11/2016 13:49, obiekt) Instrukcja dla studentów (1,31 MB, 8/11/2016 13:50, obiekt)

do 21.01.2019

(termin ostateczny)

TERMIN_1b

APD:

Promotorzy

sprawdzenie pracy, przepuszczenie pracy przez system antyplagiatowy, zatwierdzenie pracy, wpisanie i zatwierdzenie opinii oraz przekazanie do Recenzenta

 Informacja APD i OSA (253,70 kB, 8/11/2016 14:00, obiekt) Instrukcja dla Promotorów (984,13 kB, 8/11/2016 14:01, obiekt) Instrukcja dla Promotorów i Recenzentów (1,11 MB, 8/11/2016 14:10, obiekt) pismo Rektora w sprawie systemu antyplagiatowego (136,99 kB, 8/11/2016 14:15, obiekt)

do 25.01.2019

(termin ostateczny)

TERMIN_2

DZIEKANAT:

Praca dyplomowa (wersja ostateczna!)** + płyta CD z pracą + streszczenia w j. polskim i angielskim (wydrukowane oddzielnie) 

W dniu składania pracy w Dziekanacie sprawdzamy czy w APD jest ona zatwierdzona przez Promotora oraz wpisana jest opinia Promotora /wersja papierowa opinii nie jest wymagana/.  W przypadku braku - praca nie zostanie przyjęta, a obrona odwołana.

**Wymagania dotyczące wyglądu pracy dyplomowej:

 Układ i zasady redagowania pracy dyplomowej (145,38 kB, 14/12/2016 14:26, obiekt)

.

Dla studentów piszących pracę po polsku:

 Pierwsza strona pracy dyplomowej inżynierskiej_wersja polska (238,00 kB, 19/04/2017 13:39, obiekt) Pierwsza strona pracy dyplomowej magisterskiej_wersja polska (243,00 kB, 19/04/2017 13:40, obiekt) Druga, trzecia strona pracy dyplomowej (28,00 kB, 14/12/2016 14:31, obiekt) Czwarta strona pracy dyplomowej_wersja polska (27,50 kB, 19/04/2017 13:35, obiekt)

.

Dla studentów piszących pracę po angielsku:

 Pierwsza strona pracy dyplomowej inżynierskiej_wersja angielska (173,00 kB, 19/04/2017 13:30, obiekt) Pierwsza strona pracy dyplomowej magisterskiej_wersja angielska (169,50 kB, 19/04/2017 13:31, obiekt) Druga, trzecia strona pracy dyplomowej (28,00 kB, 19/04/2017 13:33, obiekt) Czwarta strona pracy dyplomowej_wersja angielska (28,00 kB, 19/04/2017 13:32, obiekt)

.

Okładki na prace dyplomowe

Od 1 stycznia 2017r. są stosowane okładki na prace dyplomowe przygotowane i drukowane przez Oficynę Wydawniczą PW (jednolite dla wszystkich studentów naszego Wydziału).

Studenci, którzy złożą w Dziekanacie dokumenty na egzamin dyplomowy otrzymają 2 sztuki okładek.

Opłaty za okładki, do czasu wydania decyzji przez Rektora, nie będą pobierane.

.

Oprawy wykonuje Oficyna Wydawnicza PW w dni powszednie w godz. 8:00-16:00:

- w Małej Poligrafii (ul. Noakowskiego 18/20 - wejście w bramie obok księgarni);

- w Drukarni (ul. Kopińska 12/16, DS Babilon - wejście od strony podwórka).

.

Praca dyplomowa nie spełniająca wymagań nie będzie przyjęta w Dziekanacie.

29.01.2019

(termin ostateczny, po tym terminie obrona będzie niemożliwa)

TERMIN_2a

APD:

Recenzenci

wpisanie opinii

 Informacja APD i OSA (253,70 kB, 8/11/2016 14:09, obiekt) Instrukcja dla Promotorów i Recenzentów (1,11 MB, 8/11/2016 14:11, obiekt)

do 03.02.2019

(niewpisanie opinii Recenzenta do tego terminu skutkuje odwołaniem obrony)

________________________________________________________________________________________________________

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO

.

W LUTYM - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru letniego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem lutego kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 15 grudnia

.

W MARCU, po semestrze zimowym - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec stycznia

.

W CZERWCU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień 1 czerwca będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec kwietnia

.

WE WRZEŚNIU - tylko dla osób przystępujących do egzaminu dyplomowego INŻYNIERSKIEGO, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich od semestru zimowego, dopuszczamy także: obrony magisterskie dla osób, które wybierają się na studia III-go stopnia (doktoranckie) i przedstawią stosowne zaświadczenie oraz dla obcokrajowców, którym z końcem września kończy się wiza - szczegółowy terminarz pojawi się po 1 lipca

.

W PAŹDZIERNIKU, po semestrze letnim - dla wszystkich chętnych - szczegółowy terminarz pojawi się pod koniec sierpnia

.

W GRUDNIU- tylko dla osób będących na przedłużeniu złożenia pracy dyplomowej o 3 miesiące oraz wszystkich chętnych, którzy na dzień 15 grudnia będą posiadali absolutorium - szczegółowy terminarz pojawi się w połowie listopada

.

________________________________________________________________________________________________________

Sekretarze Komisji Egzaminów Dyplomowych - odpowiedzialni za układanie harmonogramów:

ITLiMS

- dr inż. Agnieszka Jarzębińska-Dziegciar

- dr inż. Paweł Borkowski

ITC

- dr inż. Karolina Błogowska

- dr inż. Adam Ruciński

 

________________________________________________________________________________________________________

Opłaty

  • Wydanie dyplomu ukończenia studiów z dwoma odpisami - 60 zł
  • Wydanie 1 szt. dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł

Powyższe opłaty powinny być uiszczane na indywidualne konto bankowe studenta (dostępne w WD oraz w USOSWeb PW).

Procedury dotyczące egzaminów dyplomowych
Zasady prowadzenia egzaminów dyplomowych na Wydziale MEiL PW
 
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:
application/pdf Automatyka i Robotyka - inż. (36,17 kB, 18/07/2011 12:38)
application/pdf Energetyka - inż. (43,33 kB, 18/07/2011 12:38)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - inż. (45,47 kB, 18/07/2011 12:37)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - inż. (38,59 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - inż. (222,79 kB, 10/01/2019 08:14)
application/pdf Automatyka i Robotyka - mgr. (26,37 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Energetyka - mgr. (41,96 kB, 18/07/2011 12:39)
application/pdf Lotnictwo i Kosmonautyka - mgr. (37,71 kB, 24/08/2011 15:28)
application/pdf Mechanika i Budowa Maszyn - mgr. (30,33 kB, 18/07/2011 12:40)
application/pdf Mechanika i Projektowanie Maszyn - mgr (128,98 kB, 10/01/2019 08:17)
application/pdf Aerospace Engineering (BSc+MSc) (32,82 kB, 14/01/2013 14:26)
application/pdf Power Engineering (BSc+MSc) (199,72 kB, 9/11/2016 11:17)
application/pdf EMARO Robotics diploma exam questions (9,88 kB, 18/11/2014 11:55)