Ogłoszenia dla studentów studiów niestacjonarnych

Odbiór legitymacji, podpisywanie umów

Osoby przyjęte na studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 mogą zgłaszać się po odbiór legitymacji, podpisać umowę o warunkach opłat za studia.

Godziny pracy Dziekanatu 12 i 13 maja

Godziny pracy Dziekanatu w dn. 12 i 13 maja br.

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II

Egzamin poprawkowy z Wytrzymałości Konstrukcji II (studia zaoczne) odbędzie się w dniu 17.04.2016 (niedziela).

Zajęcia z języka angielskiego

Z powodu niskiej frekwencji  na zajęciach z języka angielskiego w dniu 04.03.2016  lektor prowadzący mgr Dorota Chromińska zwraca się z prośbą o kontakt ze strony studentów na adres mailowy "Chromińska Dorota" dchrominska@gmail.com

Lektorat z języka angielskiego dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia
Studenci wydziału MEiL
Język angielski – semestr letni 2015/2016

Sterowanie w Technice

W dniu 20.11.2015 r. zajęcia z przedmiotu Sterowanie w Technice zostają przeniesione z sali AK do sali  6.

Zajęcia z języka obcego

  • dla semestru pierwszego odbywają się w sali NL323 w godz. 13:45-16:00
  • dla trzeciego semestru w sali NL325 w godz. 13:45-16:00

Wytrzymałość Konstrukcji II studia zaoczne

Egzamin dodatkowy (tzw N-kowy) odbędzie się w środę 13 maja w godz. 14:15 - 16:00.

Ochrona Środowiska - termin zaliczenia N

Termin zaliczenia ocen „N” z przedmiotu Ochrona Środowiska u dr inż. Grzegorza Niewińskiego dla studentów I roku odbędzie się w dniu 12 maja  o godz. 16:00 sala T416 Instytut Techniki Cieplnej

Wytrzymałość Konstrukcji II

Egzamin dodatkowy (tzw N-kowy) może odbyć się w którymś z następujących terminów:

WAŻNE: zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych z języka angielskiego odbywać się będą od godz. 13:45 w sali 151.

Godziny pracy dziekanatu

Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych w dniach 26.01.-30.01.2015 r. czynny będzie w godzinach pracy dziekantu dla studentów stacjonarnych.

Gospodarka Energetyczna

Kolokwium z Gospodarki Energetycznej dla osób z oceną N.

Poprawa ocen N z przedmiotu MiTE zaoczne

Zaliczenie ocen „N” z przedmiotu „Miernictwo i techniki eksperymentu” dla studiów zaocznych ZNK351 odbędzie się w piątek 28 listopada 2014r.  o godz. 14.15 w sali 236.

Poprawa ocen N z przedmiotu PAS2 zaoczne

Zaliczenie ocen „N” z przedmiotu „Podstawy automatyki i sterowania 2 - laboratorium” dla studiów zaocznych odbędzie się w piątek 28 listopada 2014r.  o godz. 15.15 w sali 236.

Sala A4

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dla studentów zaocznych, które zgodnie z rozkładem zajęć semestru zimowego 2014 mają być prowadzone w sali A-4 (ITLiMS) zostają na czas remontu przeniesione do sali S-6 (ITLiMS).

Czesne na raty

Zgodnie z regulaminem studiów oraz umową o zasadach odpłatności za studia osoby ubiegające  się o rozłożenie czesnego na raty zobowiązani są do udokumentowania swojej trudnej sytuacji materialnej.

Informacja dla kandydatów przyjętych na studia

Wszyscy kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia niestacjonarne proszeni są o doniesienie na pierwszy zjazd potwierdzenia opłaty za indeks i legitymację (21 zł) , potwierdzenie opłaty czesnego oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Numery konta podane są na stronie wydziałowej. Na zjeździe wydawane będą indeksy, legitymacje oraz umowy  i decyzje o przyjęciu na studia.