Odbiór legitymacji, podpisywanie umów

Osoby przyjęte na studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 mogą zgłaszać się po odbiór legitymacji, podpisać umowę o warunkach opłat za studia.