Turbiny Cieplne

Turbiny Cieplne

Zajęcia z przedmiotu Turbiny Cieplne w dniu 08.10. zostają odwołane.

Zajęcia te zostaną odrobione na 10 zjeździe.