Stypendia

Stypendium Rektora za wyniki w nauce na semestr 2018L

application/pdf informacja (219,59 kB, 14/02/2018 07:18)
application/pdf Lista rankingowa (331,18 kB, 15/03/2018 12:58)

__________________________________________________

Stypendium im. Mariana Kantona na rok akad. 2017/2018

application/pdf Informacje, wniosek, regulamin (1,25 MB, 5/12/2017 07:17)

__________________________________________________

Odbiór decyzji stypendialnych

stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki w sporcie

od dniu 04.12.2017 (poniedziałek) do 05.12.2017 (wtorek) przy stanowisku nr 2.

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Lista osób, które mają do odbioru decyzję negatywną:

271300

285701

Lista osób, które mają do odbioru decyzję pozytywną:

276460          251904          276436          259757          271319          271259

259603          259750          271116          271259          276443          276445

259553          285680          271304          276379          285761          259765

276268          281184          259773          259814          271190          271325

271392          272964          271265          271329          285640          259728

271404          271337          276463          271125          271272          255937

276423          244018          271127          285781          271273          259688

259690          271351          271235          285788          276480          276404

271361          276269          276286          285719          271310          259759

259711          285739          271218          266277          271225          259640

271286          252159

__________________________________________________

Stypendia socjalne

.
 

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendia socjalne

od godz. 11:00 w dniu 27.11.2017 (poniedziałek) do 30.11.2017 (czwartek) przy stanowisku nr 2.

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

__________________________________________________

Stypendium im. Justyny Moniuszko - edycja 15

application/msword Informacje (27,00 kB, 24/10/2017 13:56)

__________________________________________________

Stypendia Rektora za wyniki w nauce na semestr zimowy 2017/18

application/pdf lista przyznanych stypendiów (217,08 kB, 14/11/2017 14:01)

. 
 

Odbiór decyzji stypendialnych wg. następującego harmonogramu:

16.11.2017 (czwartek)

stanowisko 1 - decyzje negatywne

stanowisko 4 - decyzje pozytywne

17.11.2017 (piątek)

stanowisko 2 - decyzje pozytywne

stanowisko 4 - decyzje negatywne

20.11.2017 (poniedziałek), 21.11.2017 (wtorek)

stanowisko 1 - decyzje negatywne

stanowisko 2 - decyzje pozytywne

Stypendia zostaną wypłacone po wcześniejszym odebraniu decyzji.

Nie odebranie decyzji w podanych terminach skutkuje wstrzymaniem wypłaty stypendium.

____________________________________________________________________________________

Stypendia na rok akademicki 2017/2018

Od dnia 1 października 2017 r. ustalona została kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 1 050,00 zł.

Wnioski o wszystkie stypendia (również stypendia rektora za osiągnięcia i wyniki w sporcie) należy składać w Dziekanacie (stanowisko nr 1 i nr 2) do dnia 16 października 2017 roku. Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Informacje dotyczące pomocy materialnej (stypendialnej) umieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich PW http://www.bss.ca.pw.edu.pl/content/view/full/124. W dziale "do pobrania" (Akty prawne oraz Wnioski i formularze) został udostępniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz pozostałe formularze dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2017/2018.

Konsultacje Pełnomocnika Dziekana ds. stypendialnych doc. dr inż. Witolda Mirskiego dotyczące składanych przez studentów wniosków stypendium socjalnego (na rok akademicki 2017/2018 - semestr zimowy 2017) odbywać się będą w każdą ŚRODĘ, w pokoju 127 (bez numerków) w godz. 15.30. - 16.30
 

ZMIANA NUMERU KONTA  Każdą zmianę numeru konta bankowego, na które zostają przelewane świadczenia stypendialne należy zgłaszać na odrębnym druku w Dziekanacie (przy stanowisku nr 2).

....................................................................................................................................................................................................................

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 

Warunki ubiegania się o stypendium oraz obowiązujące wzory wniosków na temat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018 umieszczone są na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

 

Kompletne wnioski (przygotowane ściśle według wytycznych określonych przez Ministerstwo) będą przyjmowane w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2017 roku.

 

W poniższych linkach znajdują się informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2017/2018.

...................................................................................................................................................................................................................

Stypendia na rok akademicki 2016/2017

Od dnia 1 października 2016 r. ustalona została kwota dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 1 043,90 zł.

Wnioski o wszystkie stypendia należy składać w Dziekanacie (stanowisko nr 2) do dnia 15 października 2016 roku. Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Informacje dotyczące pomocy materialnej (stypendialnej) umieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich PW http://www.bss.ca.pw.edu.pl/content/view/full/124. W dziale "do pobrania" (Akty prawne oraz Wnioski i formularze) został udostępniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz pozostałe formularze dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2016/2017.

Konsultacje Pełnomocnika Dziekana ds. stypendialnych doc. dr inż. Witolda Mirskiego dotyczące składanych przez studentów wniosków stypendialnych (na rok akademicki 2016/2017 - semestr letni 2017) odbywać się będą w każdy wtorek w godzinach 12.30 - 13.30, w pok. 127

ZMIANA NUMERU KONTA  Każdą zmianę numeru konta bankowego, na które zostają przelewane świadczenia stypendialne należy zgłaszać na odrębnym druku w Dziekanacie (przy stanowisku nr 2).

........................................................................................................................................................................................

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

 

Warunki ubiegania się o stypendium oraz obowiązujące wzory wniosków na temat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017 umieszczone są na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

 

Kompletne wnioski (przygotowane ściśle według wytycznych określonych przez Ministerstwo) będą przyjmowane w Dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2016 roku.

 

W poniższych linkach znajdują się informacje dotyczące stypendiów Ministra na rok akademicki 2016/2017.

.....................................................................................................................................................................................

Stypendia wyjazdowe

The "Dream NEW” Scholarship supports students who are open-minded, have a sense of adventure and are ready to realise their dreams. Altogether, 8 scholarships with a total value of 60,000 € will be awarded. Each scholarship facilitates a semester abroad at one of New Zealand’s eight universities. More details about the scholarship programme can be found here: http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/dream-new-scholarship.

Program Stypendia Pomostowe 2016/2017

application/pdf Informacja (890,23 kB, 30/06/2016 08:42)

Stypendium Rektora za wyniki w nauce 2016L

Stypendia pomostowe 2015/2016

application/pdf Informacja (576,92 kB, 21/05/2015 09:39)

Stypendia na rok akademicki 2015/2016

Uwaga!

Od dnia 1 listopada 2015 r. zmiana kwoty dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w wysokości 950,00 zł. W związku z tym, przeprowadzona zostaje dodatkowa Akcja Stypendialna przyjmowania wniosków o stypendium socjalne w dniach 2 - 13 listopada 2015 r. Więcej informacji na stronie Biura Spraw Studenckich PW oraz tablicy ogłoszeń stypendialnych przy Dziekanacie.

Wnioski o wszystkie stypendia należy składać w Dziekanacie (stanowisko nr 2) do dnia 15 października 2015 roku. Złożenie wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych po w/w terminie skutkuje przyznaniem stypendiów od miesiąca następnego po dacie wpłynięcia wniosku.

Informacje dotyczące pomocy materialnej (stypendialnej) umieszczone zostały na stronie Biura Spraw Studenckich PW http://www.bss.ca.pw.edu.pl/content/view/full/124. W dziale "do pobrania" (Akty prawne oraz Wnioski i formularze) został udostępniony Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz pozostałe formularze dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016.

Konsultacje Pełnomocnika Dziekana ds. stypendialnych doc. dr inż. Witolda Mirskiego dotyczące składanych przez studentów wniosków stypendialnych (na rok akademicki 2015/2016 - semestr letni 2016), odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 10.30. - 11.30. w pokoju nr 127.

ZMIANA NUMERU KONTA  Każdą zmianę numeru konta bankowego, na które zostają przelewane świadczenia stypendialne należy zgłaszać na odrębnym druku w Dziekanacie (przy stanowisku nr 2).

Informacja dotyczy tych spośród studentów otrzymujących stypendium Rektora Politechniki Warszawskiej za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, którzy otrzymali decyzję określającą wypłacania tego stypendium na pięć miesięcy. Liczba tych miesięcy wynikała z przewidywanego terminu ukończenia studiów  I stopnia (inżynierskich). Studenci którzy studiują na II stopniu studiów i chcą w dalszym ciągu otrzymywać to stypendium muszą złożyć jedynie nowy wniosek z kopią otrzymanej wcześniej decyzji, ale bez wcześniejszych załączników w terminie do  11.03.2016. Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów złożony w Dziekanacie wniosek zostanie uzupełniony o wcześniejsze załączniki i przekazany do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Pełnomocnik Dziekana d/s. stypendiów: doc dr inż. Witold M. MIRSKI