Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Automatyka i Robotyka - 3. miejsce, Energetyka - 1. miejsce, Mechanika i Budowa Maszyn - 2. miejsce