Wyjazdy MEiL 2017_2018

Erasmus+ wyniki rekrutacji/Erasmus+ enrolment results.

 

Informacja o egzaminie z języka obcego w SJO- Information about the language exam in SJO

 

Wolne miejsca w instytucjach partnerskich/Available places in partners institutions:

 

1. Załączamy poniżej dokładny opis i terminy rekrutacji na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018

 

2. Please find below the detailed information about the Erasmus+ procedures and deadline at our Faculty, mobilities for academic year 2017/2018

 

3. Dokumenty wymagane przez CWM dla osób zakwalifikowanych/ Documents required by CWM for students qualified to the exchange.

 

Proszę pamiętać, że dokumenty osób zakwalifikowanych przygotowywane do CWM powinny BYĆ TAKŻE podpisane przez wszystkie wskazane w dokumencie strony - studenta, Dziekana, koordynatora, itd.
Please remember that when you prepare the documents to CWM AFTER successful qualification, you must gain the signatures of all, parties, indicated in the documents - student, Dean, Erasmus+ Coordinator, etc.

4. Poniżej załączamy wzory dokumentów w pdf wraz z omówieniem / Please find below the patterns of documents with comments.

 

5. Dokumenty wymagane przez Wydział dla osób zakwalifikowanych/ Documents required by the Faculty of qualified students

 

6. Informacje uczelni partnerskich / Partner institution's information:

Informacja z ISAE-ENSMA

 

  

 

  

  

Poniżej przedstawiamy wyniki Erasmusa+ w rekrutacji dodatkowej.
Please find below the Erasmus+ results regarding the additional enrolment.

 

Please find two lists. The first one is with all the signatures. The second one is the same, but it is much more visible.
Załączamy dwie listy. Jedna zawiera wszystkie podpisy osób odpowiedzialnych za rekrutację. Druga lista jest taka sama, ale wygląda bardziej czytelnie.