E-MOBILNOŚĆ wyzwania szanse i zagrożenia

W imieniu organizatorów Wydziału Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji E-MOBILNOŚĆ wyzwania, szanse i zagrożenia, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r.

Celem Konferencji, jest prezentacja wyników badań, wymiana doświadczeń badawczych i przemysłowych dotyczących szeroko rozumianej e-mobilności. Organizatorzy Konferencji liczą, że Konferencja i dyskusje jej towarzyszące, będą inspiracją do podejmowania oryginalnych badań w zakresie pojazdów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Do udziału w Konferencji zapraszamy środowiska naukowe, przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących transport miejski, przedsiębiorców branży motoryzacyjnej, reprezentantów firm zajmujących się projektowaniem, produkcją i serwisowaniem e-pojazdów oraz studentów uczestniczących w pracach kół naukowych.