Program Seminariów Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Semestr letni 2016/2017, sala A1, początek godz. 16.15

Wtorek 14.03.2017

Prezentacja Zakładu Aerodynamiki

Prezentacja habilitacyjna doktora inż. Sławomira Kubackiego "Modelowanie przejścia laminarno-turbulentnego"

Wtorek 4.04.2017

Prezentacja Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Prezentacja doktora Jakuba Pawlickiego: "Analizy MES własności dynamicznych i wytężenia wirników zespołów energetycznych oraz zagadnienia wytrzymałościowe ich elementów na użytek działań remontowych"

Wtorek 30.05.2017

Prezentacja Zakładu Postaw Konstrukcji

Prezentacja prof. PW Marka Matyjewskiego: "Projekt aDrive. Opracowanie narzędzi do oceny interakcji człowiek-pojazd w dobie samochodów (semi)autonomicznych"

Wtorek 6.06.2017

Prezentacja Zakładu Teorii Maszyn i Robotów

Prezentacja mgr inż. Edyty Roli: "Współczesne problemy ochrony dzieci przewożonych samochodami osobowymi"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jednocześnie prosząc o niezawodną obecność Kierowników Zakładów albo ich oddelegowanych przedstawicieli.

Dyrekcja ITLiMS

Nominalne ramy zawartości prezentacji o Zakładzie (slajdy w języku angielskim, wygłoszenie prezentacji w języku polskim):

  • nazwa Zakładu,
  • lista pracowników prowadzących działalność naukową łącznie z doktorantami, przy każdej osobie prosimy o podanie słów kluczowych określających jej główny obszar badań,
  • najistotniejsze obszary tematyczne w działalności badawczej,
  • kilka slajdów rozwijających informacje o badaniach; ilustrujących wymienione obszary badań,
  • najważniejsze osiągnięcia badawcze Zakładu (np. patenty, prototypy, wdrożenia),
  • laboratoria Zakładu o profilu badawczym,
  • istotne projekty/granty, w których pracownicy/doktoranci biorą udział,
  • informacje o istotniejszych publikacjach w minionym roku oraz o planowanych publikacjach i wystąpieniach o granty,
  • inne istotne informacje (np. planowane doktoraty, habilitacje, sukcesy, krajowe i międzynarodowe funkcje z wyboru pełnione przez pracowników).

Czas prezentacji tej części to ok. 15 min. Druga część wystąpienia (kolejne 15min. lub dłużej) powinna być poświęcona przedstawieniu wybranego problemu badawczego, którym zajmuje się Zakład. Slajdy pierwszej części wystąpienia zostaną umieszczone na stronach internetowych Instytutu.