Czujniki i Układy Pomiarowe (Z)

1. Prowadzący zajęcia

2. Materiały do pobrania

3. Zasady prowadzenia i zaliczenia przedmiotu

 • Wykład jest nieobowiązkowy (zgodnie z regulaminem studiów)
  Jednakże nieobecność na wykładzie nie jest usprawiedliwieniem nieznajomości  materiału przedstawianego podczas wykładu
 • Struktura zajęć
  Wykłady (4  zjazdy) + Laboratorium (3 zjazdy) + Kolokwium (przedostatni zjazd) +Termin poprawkowy dla kolokwium i laboratorium (ostatni zjazd) 

Wykłady

 • Zjazd 1. Wprowadzenie / Metody pomiarów
 • Zjazd 2.
  • a) Właściwości czujników pomiarowych
  • b) Zjawiska fizyczne w czujnikach
 • Zjazd 3. Czujniki – przykładowe rozwiązania
 • Zjazd 4.
  • a) Kondycjonery, przetworniki A/C, zakłócenia
  • b) Interfejsy, czujniki inteligentne 

Laboratorium

Ćwiczenia:

 1. Kalibracja czujników elektronicznych
 2. Kalibracja czujników ciśnienia
 3. Próbkowanie sygnałów
 4. Filtracja i statystyczna analiza danych pomiarowych

Zaliczenie przedmiotu

 • Ocena z kolokwium
 • Ocena z laboratorium
  • średnia ocen z 4 ćwiczeń, ale wszystkie ćwiczenia muszą być zaliczone
  • ocena z ćwiczenia - na podstawie przygotowania do ćwiczenia, aktywnego uczestnictwa w nim oraz wykonanego sprawozdania
 • Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie pozytywnych ocen zarówno z kolokwium jak i laboratorium - ocena końcowa jest średnią arytmetyczną tych dwóch ocen.