Jerzy Bojanowski

Jerzy Bojanowski

dr inż. Jerzy Bojanowski

Adres:
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
ul. Nowowiejska 24
00-665 Warszawa
Gmach Nowy Lotniczy, pok. 316

Telefon: (+48 22) 234 71 77
Fax: (+48 22) 62154 63
E-mail: bojan(at)meil.pw.edu.pl

Stanowisko w Politechnice Warszawskiej oraz pełnione funkcje

Starszy Wykładowca w Zakładzie Podstaw Konstrukcji ITLiMS

Wykładane przedmioty

 • Podstawy Konstrukcji Maszyn (laboratorium)
 • Podstawy Konstrukcji Robotów (laboratorium)
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn (projektowanie)
 • Sto lat historii jazzu

Zainteresowania naukowe

 • Mechanika
 • Matematyka
 • Optyka

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Polish Jazz Society

Wybrane publikacje

 • Application of Double Complex Numbers to the Description of the Polarization State. Optica Applicata, Vol. XVII, No. 2, 1987.
 • Photoelastic Interferometer with amplitude modulation in the reference beam. Optica Applicata, Vol. XVIII, No. 2, 1988.
 • Vector Description of Polarised and Unpolarised Light in Double Complex Calculus. Optics and Lasers in Engineernig, Vol. 22, No.4-5, 1995.
 • Tensorowy model podatności śmigłowcowego podwozia płozowego. Prace Instytutu Lotnictwa, Vol. 152, No. 1, 1998.
 • More about a Conventional Model of Ground Resonance in the Double Complex Calculus. Prace Instytutu Lotnictwa, Vol. 158, No. 3, 1999.