Ogłoszenia dla pracowników

Konferencja Inżynieria Transportu Lotniczego

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Inżynieria Transportu Lotniczego, 17-18 kwietnia 2018 r.

Aktualne informacje na temat konkursów dostępnych dla naukowców w ramach funduszy strukturalnych krajowych i międzynarodowych

NCBiR ogłosiło konkurs Synthesis w ramach programu BONUS-185.
NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla programu sektorowego INNOSTAL finansowanego w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
NCBiR ogłosiło I konkurs w ramach programu strategicznego: "SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW" – GOSPOSTRATEG
NCBiR ogłosiło drugą edycję konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich, Działanie 3.2 Studia doktoranckie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

II edycja Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziaiu w II edycji Konkursu o Staż - Rozwój Kadr sektora kosmicznego, który kierujemy do absolwentów i młodych naukowców.

I Konferencja Platformy InterBioMed PW

I Konferencja Platformy InterBioMed PW "Człowiek i Robot: Szansa czy konflikt w środowisku medycznym?" odbędzie się 6 czerwca 2017 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT).

Ogólnopolskie Konferencje Młodych Naukowców

Ogólnopolskie Konferencje Młodych Naukowców

Seminarium IMP

Instytut Techniki Cieplnej , Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 21/25, 4 kwietnia 2017, godz. 11.30.

Badanie dotyczące przedsiębiorczości akademickiej

Zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianym badaniu dotyczącym przedsiębiorczości akademickiej na Politechnice Warszawskiej. Badanie jest skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów PW. Dotyczy takich obszarów tematycznych jak zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy, potrzeba wsparcia własnych przedsięwzięć biznesowych przez uczelnię, oferta edukacyjna PW dotycząca przedsiębiorczości oraz bariery hamujące rozwój akademickiej przedsiębiorczości na PW.

Studenckie Sympozjum Naukowe

Studenckie Sympozjum Naukowe to wydarzenie skupiające studentów, doktorantów i pracowników naukowych z całej Polski. Jest tworzone dla studentów i organizowane przez studentów. Wydarzenie odbędzie się już po raz trzeci w murach Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w dniach 26 - 27 kwietnia 2017r. i będzie zatytułowane: "Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, drogowym, kolejowym i morskim. Wczoraj, dziś i jutro”.

E-MOBILNOŚĆ wyzwania szanse i zagrożenia

W imieniu organizatorów Wydziału Inżynierii i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji E-MOBILNOŚĆ wyzwania, szanse i zagrożenia, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r.

Bezpłatne szkolenie LabVIEW organizowane na Politechnice Warszawskiej

LabVIEW jest graficznym środowiskiem programistycznym stworzonym przez firmę National Instruments. Umożliwia szybkie i wygodne tworzenie aplikacji do wielu zastosowań - np. do akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych, przeprowadzania testów oraz symulacji zjawisk. Z oprogramowania National Instruments korzystają pracownicy NASA, CERN oraz ESA do realizacji największych inżynierskich wyzwań. LabVIEW znajduje swoje zastosowanie w branżyautomotive, robotyki, elektroenergetyki, automatyki, urządzeń wbudowanych, testów, telekomunikacji oraz innych gałęziach przemysłu. Oprogramowanie to posiada szeroki wachlarz zastosowań w dydaktyce i pracy naukowej.

Seminaria Instytutu Techniki Cieplnej

Wtorkowe Seminaria Instytutu Techniki Cieplnej PW, semestr letni 2017, sala 105, godz.1015- 1100

International Centre for Mechanical Sciences

Szczegóły w załączonym pliku

Portal EURAXESS

Nowa wersja europejskiego portalu EURAXESS oraz jego krajowego odpowiednika (prowadzonego w wersji polskiej i angielskiej) działa od listopada 2016 r.

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Dotyczy składania wniosków na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Informacje o wybranych konkursach - rok 2017

Informacje o wybranych konkursach - rok 2017

Kongres młodych ludzi - wizja, nauka, postęp

Zaproszenie dla doktorantów do wzięcia udziału w konferencji "Kongresu młodych ludzi - wizja, nauka, postęp".

Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym: ''Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn'' organizowanym przez Koło Naukowe Podstaw Inżynierii Produkcji przy współpracy Koła Naukowego Procesów Polimerowych Politechniki Lubelskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2017 r. w ośrodku wypoczynkowym ''W Krainie Alicji Wellness & Spa'' (www.wkrainiealicji.pl) w Nałęczowie, przy ulicy Kolejowej 37.

Konkurs na nazwę przedszkola PW

W nowym roku przy naszej Uczelni zostanie uruchomione przyzakładowe przedszkole przeznaczone dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów PW. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na jego nazwę. Swoje propozycje należy przesyłać mailowo na adres przedszkolepw@gmail.com do 16 grudnia 2016 roku do godz. 12.00. Wyboru nazwy dokona komisja w składzie: Kanclerz Politechniki Warszawskiej dr inż. Krzysztof Dziedzic, kierownik Działu Socjalnego PW Beata Jankowska, zastępca kierownika Biura ds. Promocji i Informacji PW Radosław Kuca oraz pomysłodawczynie stworzenia Przedszkola PW: Izabela Budniak i Claudia Karniłowicz.

Warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW

Warsztaty z programowania dla dzieci pracowników PW

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej wraz z WOW SCHOOL zapraszają na bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci pracowników Politechniki Warszawskiej w wieku od 8 do 16 lat