Koło Naukowe Energetyków

50 Lat Doświadczenia!

Koło Naukowe Energetyków
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

.

Prodziekan ds. dydaktycznych

W okresie od 20.02.2017 r. do 30.04.2017 r. trwa badanie satysfakcji użytkowników wszystkich bibliotek Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 28.02.2017 w sali NL143.

.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

.

Studentów zainteresowanych przygotowaniem pracy dyplomowej (magisterskiej lub inżynierskiej), dotyczącej systemów poprawy bezpieczeństwa biernego kierowców i pasażerów samochodów osobowych, we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie, proszę o kontakt e-mailowy, telefoniczny lub osobisty.

Otwieramy rejestracje zespołów do drugiej edycji EDPR University Challenge! Znów szukamy ludzi innowacyjnych, którzy rozwiązują problemy w sposób praktyczny. Tworzymy miejsce dla studentów i pracowników akademickich do testowania wiedzy i pomysłów.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów oraz umożliwienie im przedstawienia wyników działalności naukowej uzyskanych w ramach realizacji własnych badań naukowych, prac dyplomowych, doktorskich oraz prac przeglądowych autorów.

Komitet Organizacyjny XXXVI Seminarium Kół Naukowych Studentów Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej
zaprasza studentów i doktorantów Wydziału MEiL  do uczestnictwa w Seminarium, które odbędzie się w dniach 24-26 maja 2017 r.

Studia na wydziale MEiL
Pracownicy
Kontakt
Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL