Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

Automatyka i Robotyka - I miejsce, Energetyka - I miejsce, Mechanika i Budowa Maszyn - II miejsce

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2018 Pani Izabella Szulc jest nieobecna. 

W dniu 5.03.2018 w sali A4 od godz. 17:15 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP.

zapraszamy do Dziekanatu w celu podpisania decyzji przyjęcia i umowy wg. załączonej listy

Język obcy - studia niestacjonarne

Zostały ponownie przeprowadzone zapisy na przedmioty. Prosimy o sprawdzenie w semestrze 2018L (nie w deklaracji) czy zostaliście Państwo zapisani na wszystkie wybrane przedmioty.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

W imieniu Kierownictwa Wydziału Zarządzania, Rady Kół Naukowych oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej uprzejmie zapraszamy Pana Dziekana, Pana współpracowników oraz studentów na najbliższe spotkanie realizowane w ramach Seminarium Naukowego "Mazowiecka Platforma Kół Naukowych", które odbędzie się dnia 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 15:00. Temat Seminarium Naukowego brzmi „Współpraca z otoczeniem oraz organizacja projektów międzynarodowych na bazie doświadczeń BEST oraz IAESTE”.

The Engineers Band to działająca już od 10 lat Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej. Jest zespołem składającym się głównie ze studentów uczelni, którzy obok prowadzenia eksperymentów i licznych badań swoje serce oddają również muzyce.

Zapraszamy do udziału w warsztatach przygotowujących do współpracy z inwestorami, prezentacji/sprzedaży pomysłów inwestorom oraz aspektów prawnych związanych z ich komercjalizacją.

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW serdecznie zaprasza do udziału w kursach, realizowanych w ramach projektu _Kompetentny wykładowca - wysoki poziom nauczania_, w semestrze letnim 2017/2018.

INDUSTRYmeeting

Już za miesiąc, w dniach 20-21 lutego 2018 roku, w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu,odbędą się Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting - wydarzenie dedykowane innowacyjnym produktom i rozwiązaniom przemysłowym.

Studia na wydziale MEiL
Pracownicy
Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL