Koło Naukowe Lotników

Pasja, która uskrzydla

Koło Naukowe Lotników
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

prof. dr hab. inż. Macieja Jaworskiego w dniu 27.04.2017 są odwołane.

zostaje wznowiona od dn. 24.04.2017 do dn. 28.04.2017.

Egzamin poprawkowy z Termodynamiki III został przesunięty na środę, 26 kwietnia, na 18:15 (sala T-5).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na praktyki w ramach Erasmusa+ mailem na następujący adres:krozycka@meil.pw.edu.pl 

Egzaminy poprawkowe z Wymiany Ciepła I dla kierunku Energetyka, Wymiany Ciepła I dla kierunku MiBM oraz Termodynamiki III odbędą się w dniu 25 kwietnia (wtorek) o godzinie 17.15 w sali T-1 w ITC.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Zapraszamy na XII Krajowe Forum Wiropłatowe – konferencję naukową i spotkanie osób zainteresowanych tematyką wiropłatów. Podtrzymujemy w ten sposób tradycję zapoczątkowaną w 1995 r. Tegoroczna edycja odbędzie się 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

20 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:30 w sali T1 Instytutu Techniki Cieplnej Koło Naukowe Energetyków i Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej już po raz szósty wezmą udział w Debacie Oksfordzkiej.

W tym roku macie okazję zdobyć praktyki w Skanska na 3 sposoby poprzez:

Ruszyły zapisy na BEST Hacking League

BEST Hacking League to dwudniowe wydarzenie, które powstało z myślą o studentach, chcących sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu programowania.

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.  Zapraszamy do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej.

W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową. Podczas konferencji odbędzie się dyskusja „Jak kształcić kadry dla energetyki jądrowej?

Studia na wydziale MEiL
Pracownicy
Kontakt
Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL