SAE AeroDesign

Powrót z USA z workiem medali!

SAE AeroDesign
Wydział MEiL

Ogłoszenia dziekanatu

prof. Macieja Jaworskiego

znajdują się na stronie

Prosimy o składanie ww. podań do Dziekanatu maksymalnie do 16.09.2019r.

Od 9 września 2019r. godz. 14:30 do 13 października 2019r. godz. 23:59 - trwają zapisy na przedmioty przez system USOSWeb.

Celem konkursu jest przyznanie w formie stypendiów nagród za największą sumaryczną liczbę punktów zdobytych za publikacje naukowe w roku 2018 dla uczestników studiów doktoranckich.

Badania na wydziale MEiL

Europejskie programy badawcze

W ramach Europejskich Programów Badawczych ruszył m.in. program "Horyzont 2020".

Informacje o badaniach naukowych

Ogłoszenia zewnętrzne

Departament Edukacji PAK zaprasza do udziału w wydarzeniu ESA Next Generation Space Talks. Wydarzenie jest skierowane do studentów kierunków związanych m.in. z lotnictwem i inżynierią kosmiczną. Uczestnicy będą mogli zaprezentować własne pomysły a następnie odbędzie się dyskusja w gronie przedstawicieli z wielu europejskich uczelni. W trakcie wieczoru przewidziana jest również rozmowa z astronautą z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch.

Dokument podpisany 30 lipca 2019 r. zakłada współpracę na polu naukowym oraz kształcenia kadr dla energetyki jądrowej i innych gałęzi przemysłu nuklearnego.

Firma: 3pro

Program stażowy Kierunek ORLEN jest realizowany w dwóch edycjach: Kierunek ORLEN Biznes i Kierunek ORLEN Inżynieria.

Studia na wydziale MEiL
Koła naukowe

Na Wydziale MEiL działa obecnie 13 Kół Naukowych. Wiele z nich reprezentuje Wydział na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, zdobywając najwyższe nagrody i wyróżnienia.

logo-power

Projekty aktualnie realizowane na Wydziale MEiL finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Ogłoszenia różne
Zamówienia publiczne wydziału MEiL