Biblioteka Wydziału MEiL

Aktualności

 • Biblioteka w czasie wakacji

  LIPIEC – SIERPIEŃ: Poniedziałek- piątek: 9:00 – 15:00
  WRZESIEŃ: Poniedziałek- piątek: 9:00 – 16:00

 • Sprawdź swoje konto w bibliotece!

  Prosimy o zwrot przetrzymanych książek i uregulowanie opłaty za nieterminowy zwrot. Nie znasz hasła do konta? Nie wiesz jak zalogować się na konto? Zadzwoń lub przyjdź do biblioteki.

 • BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich
  Od dnia 18 grudnia 2017 r. istniej możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.

  BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

  Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np.Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;   
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

  Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).

  Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

Godziny otwarcia

 • poniedziałek, wtorek: 9.00 - 17.30
 • środa: 9.00 - 16.00
 • czwartek, piątek: 9.00 - 17.30
 • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 (zobacz harmonogram)

Lokalizacja

 • Biblioteka mieści się w budynku ITC p.10
  ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
 • tel. (22) 234 57 68
 • fax (22) 234 52 55
 • e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Pracownicy

Informujemy że istnieje możliwość samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek: można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytelnika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

graza
read
bibl3