Biblioteka Wydziału MEiL

Aktualności

Przysposobienie biblioteczne w roku akademickim 2020/2021

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego w terminie przewidzianym dla swojego Wydziału, mogą wykonać kurs w dniach 23 kwietnia - 5 maja br. Przysposobienie biblioteczne prowadzone jest drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej:
https://moodle.usos.pw.edu.pl/login/index.php?lang=pl 

Informacja o zaliczeniu przenoszona jest do systemu USOS po zakończeniu kursu. 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW przysposobienie biblioteczne jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej oraz studentów pierwszego roku studiów magisterskich, którzy nie ukończyli szkolenia na Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie BG PW: https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Sprawdź swoje konto w bibliotece

Prosimy o zwrot przetrzymanych książek i uregulowanie opłaty za nieterminowy zwrot.
Nie znasz hasła do konta, nie wiesz jak zalogować się na konto?

BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich

Od dnia 18 grudnia 2017 r. istnieje możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.
BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.
Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia w PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np. Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).
Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

Godziny otwarcia

  • poniedziałek - piątek: 9.00 - 15.00
  • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00 (zobacz terminy zjazdów) - przed przyjściem prosimy o kontakt telefoniczny

Lokalizacja

Pracownicy

Informujemy, że istnieje możliwość jednorazowego, samodzielnego prolongowania wypożyczonych książek po zalogowaniu się na swoje konto czytelnicze z poziomu katalogu on-line na stronie: www.bg.pw.edu.pl