Biblioteka Wydziału MEiL

Wakacje w bibliotece

W okresie lipiec – sierpień – wrzesień  2017 r. Biblioteka Wydz. MEiL będzie otwarta w godz. 9:00 - 15:00.

Godziny otwarcia

  • poniedziałek, wtorek: 9.00 - 17.30
  • środa: 9.00 - 16.00
  • czwartek, piątek: 9.00 - 17.30
  • soboty zjazdowe: 10.00 - 14.00

Lokalizacja

  • Biblioteka mieści się w budynku ITC p.10
    ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa
  • tel. (22) 234 57 68
  • fax (22) 234 52 55
  • e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Pracownicy

Kierownik
mgr Joanna Suska
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pljsuska@meil.pw.edu.pl

lic. Maria Pierewoj
e-mail: biblio@meil.pw.edu.plmpie@meil.pw.edu.pl

lic. Grażyna Gluzińska
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl, ggluz@meil.pw.edu.pl

mgr Dorota Witorzeńć
e-mail: biblio@meil.pw.edu.pl

Informujemy że istnieje możliwość samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek: można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytelnika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

graza
read
bibl3