Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim

loga przasnysz

Głównym celem projektu pt. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” RPMA.01.01.00-14-9875/17 jest utworzenie infrastruktury badawczej oraz specjalistycznych laboratoriów na terenie lotniska w Sierakowie, pod Przasnyszem. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura posłuży realizacji późniejszych badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa, wytwarzania przyrostowego, nowoczesnych technologii materiałowych oraz szeroko rozumianej energetyki.

Projekt poligonu doświadczalno-wdrożeniowego obejmuje zasadniczo dwa obszary tematów badawczych: 1) kluczowe technologie opracowywane na potrzeby rozwoju i produkcji systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa oraz monitorowania przestrzeni powietrznej, w tym m.in.: zakup niezbędnych platform oraz sprzętu pomiarowego do testowania nowych algorytmów nawigacyjnych oraz umożliwiających zwiększenie efektywności floty, opracowanie systemów wspomagających lokalny biznes, oraz rozwój technik umożliwiających dokładną obserwację terenu (ze szczególnym uwzględnieniem małych obiektów latających); 2) rozwój platform latających oraz opracowanie własnych konstrukcji oraz technologii, rozwój alternatywnych zespołów napędowych (m.in. silników strumieniowych dla szybkich bezzałogowych statków powietrznych), w tym opracowanie nowych konstrukcji statków powietrznych przystosowanych specjalnie do wybranych celów (rolnictwo, służby). W tym obszarze jest również uwzględnione testowanie nowych metod wytwarzania (druk 3D) do celów wsparcia systemów bezzałogowych.

Całkowita wartość projektu: 33.495.600,04 zł

Wysokość dofinansowania z UE: 24.655.999,02 zł

Strona www: https://oblot.pw.edu.pl/