Rada Konsultacyjna

Rektor Politechniki Warszawskiej powołał Radę Konsultacyjną Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na okres kadencji 2020-2024. Rada Konsultacyjna jest ciałem opiniodawczo-doradczym wspierającym Dziekana i Radę Wydziału we wszelkich obszarach aktywności Wydziału, w tym pomoc w opiniowaniu i doskonaleniu oferty dydaktycznej studiów, pomoc w zakresie tworzenia oferty kształcenia podyplomowego dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji, a także współpraca przy organizowaniu praktyk dla studentów.

W skład Rady wchodzą osoby reprezentujące instytucje i firmy ściśle współpracujące z Wydziałem, zatrudniające naszych absolwentów.

Skład Rady Konsultacyjnej:

 1. mgr inż. Andrzej Wicik - przewodniczący
 2. mgr inż. Tomasz Antoniewski
 3. dr inż. Adam Baryłka
 4. mgr Krzysztof Bieńkowski
 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 6. mgr inż. Zbigniew Bicki
 7. mgr inż. Jacek Chodkowski
 8. dr inż. Jakub Kaczorowski
 9. dr inż. Przemysław Kołodziejak
 10. mgr inż. Monika Koszade-Rutkiewicz - wiceprzewodnicząca
 11. dr inż. Marian Lubieniecki
 12. mgr inż. Marco Lupo
 13. mgr inż. Michał Małecki
 14. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - sekretarz
 15. mgr inż. Kazimierz Ruszniak
 16. mgr inż. Jan Siwiński
 17. dr inż. Paweł Stężycki
 18. dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk
 19. mgr inż. Szymon Trabala
 20. mgr inż. Krystian Zięć

Akty prawne