Komisje Wydziałowe

Komisja ds. Kształcenia i Jakości Kształcenia

 1. dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni – pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia, Przewodniczący Komisji;
 2. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski – opiekun kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn - Wiceprzewodniczący Komisji;
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Frączek - Dziekan Wydziału;
 4. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan ds. ogólnych i nauki;
 5. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - Prodziekan ds. dydaktycznych;
 6. dr inż. Marta Poćwierz - Prodziekan ds. studenckich;
 7. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska - Zastępca Dyr. ITLiMS ds. naukowych i dydaktycznych;
 8. dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni – Zastępca Dyr. ITC ds. dydaktycznych;
 9. dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni - opiekun kierunku Robotyka i Automatyka;
 10. prof. dr hab. inż. Cezary Galiński - opiekun kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Aerospace Engineering;
 11. dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni - opiekun kierunku Energetyka;
 12. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - opiekun kierunku Power Engineering;
 13. dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni - opiekun studiów niestacjonarnych;
 14. prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;
 15. mgr inż. Paulina Chrobocińska – Pełnomocnik Dziekana ds. działań promocyjnych i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 16. mgr Ewa Stefaniak – pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości naukowej – sekretarz;
 17. student Mateusz Hirny - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów;
 18. mgr inż. Rafał Ożóg - Przedstawiciel Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Komisja ds. Rozwoju Wydziału

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek – Przewodniczący Komisji;
 2. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan ds. ogólnych i nauki;
 3. prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska – przedstawiciel Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika;
 4. dr hab. inż. Jacek Szumbarski prof. uczelni - przedstawiciel Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna;
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski - przedstawiciel Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka;
 6. prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski – Dyrektor Szkoły Doktorskiej;
 7. dr hab. inż. Robert Głębocki, prof uczelni – Kierownik projektu "Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim";
 8. mgr inż. Paulina Chrobocińska - Pełnomocnik ds. działań promocyjnych i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym – sekretarz komisji;
 9. student Piotr Siwiński - Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów;
 10. mgr inż. Rafał Ożóg - Przedstawiciel Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Komisja ds. Rozwoju Kadr 

 1. prof. dr hab. inż. Janusz Frączek – Przewodniczący Komisji
 2. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni - Prodziekan ds. ogólnych i nauki
 3. dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
 4. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof uczelni
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 6. dr inż. Karol Pietrak
 7. dr inż. Piotr Lichota

Komisja Rekrutacyjna do spraw przyjęć na studia

 1. dr inż. Marta Poćwierz, prodziekan ds. studenckich - Przewodnicząca
 2. inż. Agnieszka Matejek - Sekretarz
 3. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - prodziekan ds. dydaktycznych
 4. dr inż. Grzegorz Niewiński

Komisja Stypendialna Wydziału MEiL na rok akademicki 2023/2024

 1. mgr inż. Grzegorz Kamiński – przewodniczący
 2. dr inż. Marta Poćwierz – wiceprzewodnicząca
 3. Kajetan Gorczyca – student
 4. Marta Grzonka – studentka
 5. Hubert Siwiec – student
 6. Julia Sobczak – studentka
 7. Bartłomiej Świda – student