Pełnomocnicy i opiekunowie

Opiekunowie Kierunków

 • Lotnictwo i Kosmonautyka - prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
 • Automatyka i Robotyka - dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni
 • Energetyka - dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni
 • Mechanika i Projektowanie Maszyn - prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski

Opiekunowie Specjalności

 • Robotyka - dr hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni
 • Biomechanika i Biorobotyka - dr hab. inż. Cezary Rzymkowski, prof. uczelni
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja - dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • Systemy i Urządzenia Energetyczne - prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • Zrównoważona Energetyka - prof. dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski
 • Automatyka i Systemy Lotnicze - dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni
 • Kosmonautyka - dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
 • Napędy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • Statki Powietrzne - dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, prof. uczelni
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego - prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski
 • Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice - prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
 • Nuclear Power Engineering (IIst.) - dr inż. Nikołaj Uzunow
 • Power Engineering - prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • Aerospace Engineering - prof. dr hab. inż. Cezary Galiński
 • EMARO/Robotics - prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Opiekunowie pierwszego roku

 • dr inż. Paweł Wymysłowski
 • mgr inż. Janusz Lipka

Pełnomocnicy Dziekana

 • Pełnomocnik ds. zamówień publicznych - p.o. dr inż. Marcin Figat
 • Pełnomocnik ds. funduszy strukturalnych - mgr inż. Paulina Chrobocińska
 • Pełnomocnik ds. niestacjonarnych studiów I i II stopnia - dr hab. inż. Marcin Żugaj, prof. uczelni
 • Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia - dr inż. Grzegorz Niewiński, prof. uczelni
 • Pełnomocnicy ds. Programów ERASMUS+
  • dr inż. Tomasz Bobiński (RiA, LiK)
  • dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni (Energetyka, MBM)
 • Pełnomocnik ds. sprawozdawczości naukowej - mgr Ewa Stefaniak
 • Pełnomocnik ds. sprawozdawczości dydaktycznej - mgr inż. Karolina Sadownik
 • Pełnomocnik ds. infrastruktury informatycznej - mgr inż. Artur Kańczugowski
 • Pełnomocnicy - Opiekunowie I Roku Studiów
  • mgr inż. Janusz Lipka
  • dr inż. Paweł Wymysłowski
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki WMEIL - dr inż. Andrzej Grzebielec
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki ITLiMS - inż. Bartłomiej Goliszek
 • Pełnomocnik ds. działań promocyjnych i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym - mgr inż. Paulina Chrobocińska

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych na Wydziale MEiL

 • dr inż. Andrzej Grzebielec

Kierownik Studium Doktoranckiego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk (powołany przez Rektora)

Wydziałowy koordynator ds. kontaktów ze Szkołą Doktorską PW

 • mgr Justyna Misiejuk

Koordynatorzy praktyk studenckich

Proces związany z praktykami nadzorowany jest przez Prodziekana ds studenckich oraz koordynatorów praktyk:

 • dr inż Marta Poćwierz
 • dr inż. Wojciech Grendysa (LiK)
 • dr inż. Andrzej Chmielniak (AiR)
 • dr inż. Jacek Szymczyk (Energetyka, MBM)

Sekretarze komisji dyplomowych

 • dr inż. Łukasz Mężyk - ITC
 • dr inż. Łukasz Lindstedt - ITLiMS
 • dr inż. Paweł Wymysłowski - ITLiMS

Społeczny Inspektor Pracy

 • dr inż. Andrzej Grzebielec

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Koordynator planów zajęć

 • dr inż. Kamil Futyma