Pełnomocnicy i opiekunowie

Opiekunowie kierunków i specjalności, pełnomocnicy, koordynatorzy w kadencji 2016 - 2020

Opiekunowie Kierunków

 • Lotnictwo i Kosmonautyka - prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 • Automatyka i Robotyka - dr hab. inż. Marek Wojtyra, Prof. PW
 • Energetyka - prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • Mechanika i Budowa Maszyn - dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Prof. PW

Opiekunowie Specjalności

 • Robotyka - dr hab. inż. Marek Wojtyra, Prof. PW
 • Biomechanika i Biorobotyka - dr  inż. Cezary Rzymkowski, prof. PW
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja - dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • Systemy i Urządzenia Energetyczne - prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • Zrównoważona Energetyka - dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski, Prof. PW
 • Automatyka i Systemy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • Kosmonautyka - dr hab. inż. Jan Kindracki
 • Napędy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • Statki Powietrzne - dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, Prof. PW
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego - dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW
 • Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice - dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Prof. PW
 • Nuclear Power Engineering (IIst.) - dr inż. Nikołaj Uzunow
 • Power Engineering - prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • Aerospace Engineering - prof. dr hab.inż. Zdobysław Goraj
 • EMARO/Robotics - prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Pełnomocnicy Dziekana

 • Pełnomocnik ds. niestacjonarnych studiów I i II stopnia - dr inż. Marcin Żugaj
 • Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia - dr hab. inż. Marian Gieras, Prof. PW
 • Pełnomocnicy - Opiekunowie I Roku Studiów
  • mgr inż. Janusz Lipka
  • dr inż. Paweł Wymysłowski
 • Pełnomocnicy Dziekana ds. Programów ERASMUS+
  • dr hab. inż. Jarzębowska, Prof. PW (AiR, LiK)
  • dr inż. Rafał Laskowski (Energetyka, MBM)
  • Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych - dr hab. inż. Marek Matyjewski, Prof. PW
 • Pełnomocnik ds. Informatyzacji Wydziału i kontaktów z CIPW - dr inż. Jerzy Kuta
 • Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki- mgr inż. Stanisław Gradolewski - (Dział BHP)
 • Pełnomocnik ds. Funduszy Strukturalnych- mgr inż. Paulina Chrobocińska
 • Pełnomocnicy ds. Stypendiów
  • dr inż. Witold Mirski
  • dr inż. Marta Poćwierz
 • Pełnomocnik ds. praktyk - mgr Izabella Szulc
 • Pełnomocnik ds. Administracyjnych - mgr inż. Andrzej Bryła
 • Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych - mgr inż. Andrzej Bryła
 • Pełnomocnik do spraw sprawozdawczości naukowej - mgr Ewa Stefaniak
 • Pełnomocnik do spraw sprawozdawczości dydaktycznej - mgr Anna Issa-Romatowska
 • Pełnomocnik do spraw wdrożenia systemu USOS - dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW

Kierownik Studium Doktoranckiego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - (powołany przez Rektora)

Koordynatorzy praktyk studenckich

 • dr inż. Kamila Kustroń (LiK)
 • dr inż. Andrzej Chmielniak (AiR)
 • dr inż. Jacek Szymczyk (Energetyka, MBM)

Instytutowi Koordynatorzy ds. Zamówień Publicznych

 • dr inż. Marcin Figat - ITLiMS
 • mgr inż. Andrzej Bryła - ITC

Społeczny Inspektor Pracy

 • mgr inż. Andrzej Grzebielec

Koordynator planów zajęć

 • mgr inż. Marek Tracz