Pełnomocnicy i opiekunowie

Opiekunowie kierunków i specjalności, pełnomocnicy, koordynatorzy w kadencji 2016 - 2020

Opiekunowie Kierunków

 • Lotnictwo i Kosmonautyka - prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 • Automatyka i Robotyka - dr hab. inż. Marek Wojtyra, Prof. PW
 • Energetyka - prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
 • Mechanika i Budowa Maszyn - dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Prof. PW

Opiekunowie Specjalności

 • Robotyka - dr hab. inż. Marek Wojtyra, Prof. PW
 • Biomechanika i Biorobotyka - dr  inż. Cezary Rzymkowski, prof. PW
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja - dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
 • Systemy i Urządzenia Energetyczne - prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 • Zrównoważona Energetyka - dr hab. inż. Tomasz S. Wiśniewski, Prof. PW
 • Automatyka i Systemy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
 • Kosmonautyka - dr hab. inż. Jan Kindracki
 • Napędy Lotnicze - prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
 • Statki Powietrzne - dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz, Prof. PW
 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego - dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW
 • Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice - dr hab. inż. Jacek Szumbarski, Prof. PW
 • Nuclear Power Engineering (IIst.) - dr inż. Nikołaj Uzunow
 • Power Engineering - prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
 • Aerospace Engineering - prof. dr hab.inż. Zdobysław Goraj
 • EMARO/Robotics - prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska

Kierownik Studium Doktoranckiego

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - (powołany przez Rektora)

Pełnomocnik ds. niestacjonarnych studiów I i II stopnia

 • prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. inż. Marian Gieras, Prof. PW

Pełnomocnicy Dziekana - Opiekunowie I Roku Studiów

 • mgr inż. Janusz Lipka
 • dr inż. Paweł Wymysłowski

Pełnomocnicy Dziekana ds. Programów ERASMUS+

 • dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, Prof. PW (AiR, LiK)
 • dr inż. Rafał Laskowski (Energetyka, MBM)

Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych

 • dr hab. inż. Marek Matyjewski, Prof. PW

Pełnomocnik Dziekana ds. Informatyzacji Wydziału i kontaktów z CIPW

 • dr inż. Jerzy Kuta

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki

 • mgr inż. Stanisław Gradolewski - (Dział BHP)

Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych

 • mgr inż. Paulina Chrobocińska

Pełnomocnicy Dziekana ds. Stypendiów

 • dr inż. Witold Mirski
 • dr inż. Marta Poćwierz

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

 • mgr Izabella Szulc

Koordynatorzy praktyk studenckich

 • dr inż. Kamila Kustroń (LiK)
 • dr inż. Andrzej Chmielniak (AiR)
 • dr inż. Jacek Szymczyk (Energetyka, MBM)
 • mgr inż. Tadeusz Palimąka (Energetyka, MBM)

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjnych

 • mgr inż. Andrzej Bryła

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

 • mgr inż. Andrzej Bryła

Instytutowi Koordynatorzy ds. Zamówień Publicznych

 • dr inż. Tomasz Goetzendorf- Grabowski - ITLiMS
 • mgr inż. Andrzej Bryła - ITC

Społeczny Inspektor Pracy

 • mgr inż. Andrzej Grzebielec

Koordynator planów zajęć

 • mgr inż. Marek Tracz