Wydziałowa Rada Samorządu

  • wyraża opinię społeczności studenckiej i reprezentuje jej interesy
  • prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno–bytowych i kulturalnych studentów
  • współdziała z władzami Wydziału w zakresie wymiany międzynarodowej, np. w programach Unii Europejskiej SOKRATES i ERASMUS
  • organizuje „Juvenalia”, cykliczne imprezy rozrywkowe, bale (np. „połowinki”), letnie obozy żeglarskie, kajakowe, lotnicze oraz spotkania kulturalno-towarzyskie.

Strona WWW Wydziałowej Rady Samorządu