Oferty pracy na naszym Wydziale

Konkurs na stanowisko Stypendysty (studenta lub doktoranta) w projekcie badawczym NCN OPUS 23

W związku z realizacją projektu pt.: "Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych – sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi" finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysty – studenta lub doktoranta.

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS 22 w Zakładzie Termodynamiki

W związku z realizacją projektu pt.: Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy (pressure-retarded osmosis, PRO) (Development of the advanced micro-macroscopic model of transport phenomena in the pressure-retarded osmosis (PRO) process) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 22 poszukiwana jest osoba na stanowisko stypendysty studenta.

Konkurs na stanowisko Stypendysty (magistranta lub doktoranta) w projekcie badawczym NCN OPUS 23

W związku z realizacją projektu pt.: Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych - sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysty - magistranta lub doktoranta.

Asystent naukowy

Praca na stanowisku asystenta naukowego w projekcie pt.: Manufacturing technology of building products made of ecological high performance fibre composites with encapsulated PCM for the NZEB application, HEMP4NZEB.

Współpraca przy projektach badawczych

Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku poszukuje trojga studentów Wydziału MEiL (od drugiego roku studiów I. stopnia) do współpracy przy projektach badawczych realizowanych na Wydziale.

Stypendysta/Student/Doktorant

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS 23.

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS 23 - rozstrzygnięcie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 19 stycznia 2023 r. na stypendia dla doktorantów/studentów wypłacane w ramach projektu badawczego pt.: Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach (Investigation of the melting and solidification process of PCM immersed in the open-cell metal foam) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23.

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN OPUS 23

W związku z realizacją projektu pt.: Badanie procesu krzepnięcia i topnienia materiału zmiennofazowego wypełniającego piankę metaliczną o otwartych porach (Investigation of the melting and solidification process of PCM immersed in the open-cell metal foam) finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysta/Student/Doktorant.

Konkurs na stanowisko Stypendysty (magistranta lub doktoranta) w projekcie badawczym NCN OPUS 23

W związku z realizacją projektu pt.: Sformułowanie i eksperymentalna walidacja efektywnych obliczeniowo metod modelowania hybrydowych – sztywno-podatnych układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysty – magistranta lub doktoranta.

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN OPUS 22 w Zakładzie Termodynamiki

Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w procesie ciśnieniowo-powstrzymywanej osmozy

POST-DOC (adiunkt badawczy)

Tytuł projektu: Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego

Stypendysta/Student/Doktorant

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym NCN SONATA 16

Konstruktor (inżynier-konstruktor)

Tytuł projektu: Zaawansowany układ wydechowy do konwencjonalnych i hybrydowych pojazdów pasażerskich stanowiący pomostową technologię w drodze do pełnej elektryfikacji.

POST-DOC (adiunkt badawczy)

Tytuł projektu: Proces mieszania zderzających się strumieni cieczy w pobliżu oraz powyżej temperatury wrzenia w otoczeniu nieruchomym oraz w warunkach silnego przepływu poprzecznego

Praca w projekcie badawczym

W związku z realizacją projektu NCBiR „Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego” (Kierownik Projektu: dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni) oraz projektu projektu NCBiR „Opracowanie silnika rakietowego opartego na niekonwencjonalnym paliwie o zmniejszonym dymieniu i wysokim impulsie właściwym„ (Kierownik Zadań na wydziale MEiL: dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni) w Zakładzie Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa poszukujemy studenta/doktoranta do pracy przy tym projekcie.

Oferta pracy na Wydz. MEiL (konstruktor)

Nazwa stanowiska: konstruktor (inżynier-konstruktor), liczba stanowisk: 2.

Ogłoszenie o naborze

W związku z realizacją projektu poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie w roli asystenta naukowego.

Oferta pracy w projekcie badawczym NCN SONATA 16

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach konkursu NCN SONATA 16 poszukiwana jest osoba do pracy w projekcie na stanowisku POST-DOC (adiunkt badawczy).

Praca w projekcie badawczym

W związku z realizacją projektu NCBiR "Opracowanie gazodynamicznego modułu sterującego, precyzyjnego naprowadzania dla pocisku rakietowego" poszukujemy studenta/studentki/doktoranta/doktorantki.

Poszukiwani studenci do projektu

Projekt badawczy dla studentów, w zakresie sterowania śmigłowców w układzie zespolonym, sponsorowany przez firmę Boeing. Projekt realizowany jest przez Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego.