Postępowania doktorskie

mgr inż. Adam Dorsz

Wykorzystanie metod obliczeniowej mechaniki płynów do oceny możliwości ewakuacji podczas pożaru, implementacja do procesu projektowego

mgr inż. Jakub Białek

Wyjaśnianie predykcji i szacowanie wpływu dryfu danych na jakość modeli Uczenia Maszynowego prognozujących zapotrzebowanie na energię na przykładzie modelu prognozującego zapotrzebowanie na ciepło w Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

mgr inż. Paweł Trawiński

Analityczno-aproksymacyjny model matematyczny bloku gazowo-parowego dla celów diagnostyczno-ewaluacyjnych

mgr inż. Przemysław Paszkiewicz

Experimental characterization of a sub-Newton electrothermal thruster using 98% hydrogen peroxide

mgr inż. Konrad Kozaczuk

Techniczne i technologiczne aspekty projektowania kompozytowych łopat do wirników nośnych śmigłowców

mgr inż. Paweł Maciąg

Optimal Control of Multibody Systems Using an Efficient, Parallelizable Adjoint Method

mgr inż. Bartosz Chwideuk

Analiza sezonowej efektywności energetycznej wieloźródłowych niekonwencjonalnych systemów energetycznych mikro skali

mgr inż. Olaf Dybiński

Zastosowanie związków o niskich masach molowych jako paliw dla wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

mgr inż. Artur Mościcki

Mechanizm zniszczenia materiałów komórkowych wykonanych ze spienionego szkła

mgr inż. Jakub Kajurek

Dostosowanie podstawowych parametrów fali akustycznej oraz geometrii stosu do wydajności chłodniczej termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą zasilanego przetwornikiem elektroakustycznym

mgr inż. Anna Sobotka

Modelowanie prognostyczne cen energii elektrycznej na rynku polskim

mgr inż. Jakub Bachanek

Experimental and numerical study on direct-injection sprays  formed under flash-boiling conditions

mgr inż. Krzysztof Kurec

The influence of car body moving surfaces on the car aerodynamics

mgr inż. Adrian Trzeciak

Badania procesu pulsacyjnego spalania

mgr inż. Paweł Domitr

Metodyka wykonywania obliczeń najlepszego szacowania wraz z oceną niepewności na podstawie metod wstecznej kwantyfikacji niepewności

mgr inż. Eleonora Skrzypek

Thermo-hydraulic modeling of a steel metal layer on top of a corium pool in a PWR under severe accident conditions

mgr inż. Michał Guzek

System optymalizacji pracy Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej

mgr inż. Paweł Zakrzewski

An Agile Framework Application for Safety Critical Software Development in Avionics

mgr inż. Dominik Jastrzębski

Personalizacja kształtu numerycznych modeli człowieka wykorzystywanych w analizach zderzeń z udziałem pieszych

mgr inż. Przemysław Drężek

Surrogate model-based aerodynamic optimization of aircraft engine air- intake duct