Plan zajęć

Semestr zimowy 2017/2018

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 1 (90,36 kB, 7/07/2017 22:52)
 
application/pdf Semestr 3 (85,96 kB, 7/07/2017 22:52)
 
application/pdf Semestr 5 (90,58 kB, 7/07/2017 22:52)
 
application/pdf Semestr 7 (95,59 kB, 7/07/2017 22:52)
 
application/pdf Mechatronika obieralne (zima) (83,33 kB, 7/07/2017 22:52)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 (mgr) (99,84 kB, 7/07/2017 22:53)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
   
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
   
Informacje organizacyjne
 
application/pdf Harmonogram 2017-2018 (485,08 kB, 7/07/2017 23:01)
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)

Semestr letni 2016/2017

Studia stacjonarne (dzienne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (85,66 kB, 27/03/2017 19:09)
 
application/pdf Semestr 4 (85,53 kB, 27/03/2017 19:10)
 
application/pdf Semestr 6 (92,11 kB, 27/03/2017 19:11)
 
application/pdf Obieralne (lato) (68,99 kB, 27/03/2017 19:11)
 
application/pdf Mechatronika (lato) (64,50 kB, 27/03/2017 19:12)
Studia stacjonarne (dzienne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 1 (mgr) (87,68 kB, 27/03/2017 19:12)
 
application/pdf Semestr 3 (mgr) (83,59 kB, 27/03/2017 19:13)
Studia niestacjonarne (zaoczne) inżynierskie
 
application/pdf Semestr 2 (zaoczne inż) (29,64 kB, 2/02/2017 22:05)
 
application/pdf Semestr 4 6 (zaoczne inż) (36,22 kB, 2/02/2017 22:05)
Studia niestacjonarne (zaoczne) magisterskie
 
application/pdf Semestr 2 4 (zaoczne mgr) (32,99 kB, 1/03/2017 14:20)
Informacje organizacyjne
  Harmonogram 2016/2017
 
application/pdf Sale dydaktyczne (5,21 kB, 23/07/2014 14:46)