Studia niestacjonarne (zaoczne) na Wydziale MEiL PW

Ogłoszenia

Opłaty dla nowo przyjętych studentów na rok akademicki 2018/2019 wynoszą:

  • studia I stopnia niestacjonarne 2900 PLN
  • studia II stopnia niestacjonarne 2900 PLN

Dla pozostałych studentów opłaty pozostają bez zmian.

Plan sesji egzaminacyjnej

Sesja - semestr letni rok akad. 2017/2018

Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa

zaliczenie z przedmiotu Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa

Wychowanie fizyczne

Studenci, którzy w semestrze zimowym 2017 zapisani są na dwie dyscypliny programowych zajęć wychowania fizycznego, przed podpięciem przedmiotu - proszeni są o pilne osobiste zgłoszenie zaistniałej sytuacji do sekretariatu Studium WFiS ul. Waryńskiego 12a lub przesłanie informacji na adres e-mail: maria.lewandowska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych w dniu 9.11.2017 czynny jest do godz. 16:00

 

INFORMACJE

   

Spotkanie informacyjne dla I roku studiów niestacjonarnych odbędzie się 5.10.2018 o godz. 15:15 w sali AK ul. Nowowiejska 24.

----------------------------------------

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać umowy od 1.10.2018 r. w pok. 128

----------------------------------------

JĘZYK ANGIELSKI - studia niestacjonarne – SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

INFORMACJA O GRUPACH I SALACH

 

3 semestr grupa mgr A. Tomaszkiewicz → sala NL 327 mgr J. Teodorowicz

5 semestr grupa mgr A. Pawłowskiej →  sala NL 6

 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację zajęć z języków obcych

na studiach niestacjonarnych: mgr Iwona Kucharzyszyn 
e-mail: iwona.kucharzyszyn@pw.edu.pl

  

  

Obsługa studiów zaocznych w Dziekanacie

Izabella Szulc

Godziny przyjęć na studiach niestacjonarnych:

  • poniedziałek 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00
  • wtorek 9:30 - 12:30
  • czwartek 15:00 - 16:00
  • piątek 10:00 - 13:00, a w piątki zjazdowe dodatkowo od 14:00 - 16:00
  • sobota 8:00 - 11:00 w dni zjazdów

Dziekanat wydziału MEiL: ul.Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel. 022 234 5779, 022 621 5310, fax 022 625 7351.
e-mail: zaoczne@meil.pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana d/s studiów zaocznych

dr inż Marcin Żugaj

Informacje dotyczące studiów zaocznych

Wysokość opłat dla nowo przyjętych studentów na studia niestacjonarne

  • studia niestacjonarne I stopnia – 2600 zł.
  • studia niestacjonarne II stopnia – 2700 zł.

Pliki do pobrania