Marcin Żugaj

M.Zugaj

Stopień naukowy: dr hab. inż.
Stanowisko: profesor uczelni

Instytut: Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej 
Zakład: Automatyki i Osprzętu Lotniczego 
Pokój: NL139

Telefon: 22 234 7445, 22 234 7516
E-mail: marcin.zugaj (at) pw.edu.pl

BADANIA

Zainteresowania i doświadczenie

 • Nawigacja i sterowanie
 • Teoria sterowania
 • Modelowanie ruchu obiektów
 • Symulacja cyfrowa

Publikacje

1 skrypt, 25 referatów w czasopismach, 43 referatów w wydawnictwach konferencyjnych, 3 rozdziały w monografiach

Udział w bieżących projektach

 • HELIMARIS – Modification of an optionally piloted helicopter for maritime mission performance, INNOLOT, 2017-2019

Projekty zakończone

 • Integracja układów sterowania i nawigacji obiektów ruchomych, projekt KBN, 2000-2003
 • ADFCS II – Affordable Digital Fly-By-Wire Control System for Small Commercial Aircraft, 5 program ramowy UE, 2002-2004
 • Impulsowe sterowanie lotem małych inteligentnych pocisków przy wykorzystaniu metod naprowadzania opartych na sztucznych sieciach neuronowych, projekt KBN, 2004-2006
 • Metody i algorytmy obliczeń w zintegrowanych układach nawigacji i sterowania, projekt KBN, 2005-2007
 • NACRE – New Aircraft Concepts Research, 6 program ramowy UE, 2005-2009
 • Autonomiczny system sterowania bomby lotniczej, projekt MNiSW, 2007-2009
 • Autonomiczny system wykrywania i niszczenia min niemetalowych, projekt MNiSW, 2007-2009
 • NEFS – New Track Integrated Electrical Single Flap Drive System, 6 program ramowy UE, 2007-2011
 • NICE-TRIP – Novel Innovative Competitive Effective Tilt Rotor Integrated Project, 6 program ramowy UE, 2006-2013
 • Autonomiczny system wykrywania i niszczenia min niemetalowych, projekt MNiSW, 2008-2011
 • TALOS – Transportable Autonomous Patrol for Land Border Surveillance System, 7 program ramowy UE, 2008-2012
 • PROTEUS - Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe, POIG, 2007-2013
 • Opracowanie filtrów Kalmana dla niestacjonarnych procesów w geodezji i nawigacji, projekt NCN, 2011-2015
 • Opracowanie małego bezpilotowego wiropłata, projekt NCBiR, 2011-2013
 • ACCROS – Advanced Cockpit for Reduction of Stress and Workload, 7 program ramowy UE, 2013-2016
 • Metodyka syntezy systemu sterowania statkiem powietrznym z uwzględnieniem sytuacji podwyższonego ryzyka, projekt NCBiR, 2013-2016, kierownik zespołu w PW
 • Wykonanie obliczeń aerodynamicznych, badań tunelowych oraz modelowania dynamiki rakiet, projekt zlecony przez MESKO S.A., finansowany ze środków NCBiR, 2017-2018, kierownik projektu

Nagrody

 • Nagroda Zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2005-2006
 • Nagroda Zespołowa stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2008-2009
 • Nagroda Zespołowa stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013
 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Wykłady

 • obecnie: Układy Automatycznego Sterowania Lotem, Teoria Sygnałów i Systemów, Teoria Przetwarzania Sygnałów i Identyfikacja, Measurements and Technique of Experiment, Integracja Systemów Lotniczych, Laboratorium Systemów Lotniczych, Teoria Sterowania
 • w przeszłości: Techniki Komputerowe, Podstawy Użytkowania Komputerów, Informatyka, Wyposażenie Pokładowe, Systemy Pokładowe, Czujniki i Układy Pomiarowe, Sensors and Measurement Systems, Programowanie Sterowników Przemysłowych, Aircraft Systems Laboratory, Podstawy Teorii Sygnałów

Pełnienie funkcji opiekuna

 • promotor prac dyplomowych: 14 magisterskich;18 inżynierskich
 

 

DANE OSOBOWE

Wykształcenie i uzyskane tytuły

 • 2018 stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • 2006 stopień doktora nauk technicznych, automatyka i robotyka, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • 2002-2006 Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, studia doktoranckie
 • 2002 tytuł mgr inż., Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Działalność zawodowa

 • 2018 – starszy wykładowca, Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • 2007 – 2018, adiunkt, Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
 • 2006 – 2007, asystent, Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

Języki obce

 • angielski dobry
 • rosyjski podstawowy
 • niemiecki podstawowy