Koła naukowe MEiL z sukcesami w konkursie "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje"

W konkursie "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki, 3 koła naukowe działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa uzyskały dofinansowanie 4 projektów łącznej wartości ponad 270 000 zł.

L.p. Nazwa koła naukowego tytuł projektu dofinansowanie
Studenckie Koło Astronautyczne  Wielospektralny system nawigacji wizyjnej do zastosowania na rakiecie kierowanej FOK. 63 710,00 zł
Studenckie Koło Astronautyczne  Opracowanie algorytmu do diagnostyki napędu w ramach integracji systemu zasilania satelity PW-Sat3 70 000,00 zł
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów  Perun 2.0 -projekt motocykla elektrycznego wprowadzający innowacyjne rozwiązania w elektromobilności 64 000,00 zł
SAE Aero Design  Budowa bezzałogowych samolotów transportowych lokalnego zasięgu o dużym udźwigu  33 000,00 zł

Finansowanie uzyskało 106 projektów na łączną kwotę 5 746 326,29 zł. 

Zwycięzcom gratulujemy!