Koło Naukowe Napędów MELprop

Koło Naukowe Napędów MELprop zajmuje się projektowaniem i budowaniem silników rakietowych hybrydowych oraz na paliwo ciekłe, silników pulsacyjnych zaworowych i bezzaworowych, a także ich praktycznym wykorzystaniem - w formie małego samolotu napędzanego zaworowym silnikiem pulsacyjnym oraz naddźwiękowej rakiety sondującej napędzanej hybrydowym silnikiem rakietowym oraz bezzaworowy silnik pulsacyjny służący do badania procesów spalania pulsacyjnego. Nasze koło wspierane jest przez kilka organizacji, dzięki którym uzyskujemy dostęp do narzędzi do projektowania oraz materiałów do budowy. Od niedawna wspólnie z doktorantami naszego wydziału reaktywowaliśmy działalność sekcji silnika turbinowego GTM-120.

Nasze pomysły nie istnieją tylko "na papierze" - każdy nowy projekt zaczyna się z intencją wykonania. Wiele prac wykonujemy ręcznie, a więc tniemy, spawamy, lutujemy, kleimy i laminujemy, inne prace zlecamy firmom zewnętrznym.

Podejmujemy także współpracę z innymi kołami i organizacjami. Wspomniana wyżej rakieta powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Astronautycznym. Pracujemy również nad systemem napędu lądownika opracowanego przez koło naukowe AGH Space Systems. Wiele naszych projektów realizujemy jako prace przejściowe, inżynierskie i magisterskie.