Najlepsi z Najlepszych! 4.0

Nowe projekty z inicjatywy Najlepsi z Najlepszych 4.0. (3. edycja) dla kół naukowych działających przy naszym Wydziale.

W rozstrzygniętym w dniu 21 października 2022 r.  konkursie pn. „Najlepsi z Najlepszych! 4.0. (3. Edycja) pięć naszych kół naukowych otrzyma dofinansowanie 8 projektów w łącznej wysokości ponad 1 160 000 zł. Ministerstwo Edukacji Nauki zarekomendowano do realizacji 104 projekty z 28 szkół wyższych o łącznej wartości 10 615 228,74 zł. Politechnika Warszawska obok Akademii Górniczo-Hutniczej jest największym beneficjentem tegorocznej edycji konkursu (po 11 dofinansowanych projektów). Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Poniżej dofinansowane projekty:

koło naukowe tytuł projektu dofinansowanie opiekun
Koło Naukowe Robotyków Rozwój autonomicznego robota łazika marsjańskiego przeznaczonego do misji bezzałogowych;
Udział w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich;
Udział w konferencji naukowej.
135 000,00 zł dr inż. Krzysztof Mianowski
Koło Naukowe Robotyków Singapure AUV Challenge - start w międzynarodowych zawodach
z autonomiczną konstrukcją łodzi podwodnej Okoń V2.
217 140,00 zł dr inż. Krzysztof Mianowski
SAE Aero Design Zaprojektowanie i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych, udział w międzynarodowych zawodach lotniczych oraz udział
w międzynarodowej konferencji lotniczej.
319 998,00 zł dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski, prof. uczelni
Studenckie Koło Astronautyczne Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zawodach w ramach projektu robota mobilnego - łazika marsjańskiego. 257 842,20 zł dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
Studenckie Koło Astronautyczne Prezentacja wyników badań naukowych uzyskanych w ramach projektów FOK i PW-SAT3 Studenckiego Koła Astronautycznego na konferencjach międzynarodowych. 65 500,00 zł dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
Studenckie Koło Astronautyczne Udział studentów w kampanii startowej balonu stratosferycznego w ramach programu REXUS/BEXUS organizowanego przez SNSA oraz DLR we współpracy z Europejską Agencję Kosmiczną.
Udział Studentów w konferencjach międzynarodowych.
87 930,15 zł dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni
WUT Racing Badania i rozwój samodzielnej konstrukcji pojazdu poprzez udział
w zawodach Formuła Student.
28 427,70 zł dr inż. Dominik Głowacki
Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów Prezentacja badań oraz rozwiązań aerodynamicznych w motocyklu Perun na konferencjach międzynarodowych. 49 000,00 zł dr inż. Michał Remer

 

Foto: Zespół WUT Racing na tegorocznych zawodach Formuła Student/SAR w Czechach