Badanie dotyczące przedsiębiorczości akademickiej

Zapraszamy do udziału w ogólnouczelnianym badaniu dotyczącym przedsiębiorczości akademickiej na Politechnice Warszawskiej. Badanie jest skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów PW. Dotyczy takich obszarów tematycznych jak zainteresowanie prowadzeniem własnej firmy, potrzeba wsparcia własnych przedsięwzięć biznesowych przez uczelnię, oferta edukacyjna PW dotycząca przedsiębiorczości oraz bariery hamujące rozwój akademickiej przedsiębiorczości na PW.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Ankieta będzie aktywna do 31.03.2017.

Aby wziąć udział w badaniu, prosimy kliknąć w poniższy link: https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/946517?lang=pl

Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii