Krzysztof Rogowski, Ph.D.

Rogowski

Basic information:

 • Studies on Faculty of Power and Aeronautical Engineering in 2003-2008
 • Doctoral studies on Faculty of Power and Aeronautical Engineering in  2008-2014

Scientific Interests:

 • Wind turbines
 • Vibrations
 • CFD

Major Publications:

Conference publications

 • Rogowski K.Maroński R.Minimalizacja czasu przelotu szybowca w płaszczyźnie pionowej. Materiały konferencyjne „Mechanika w Lotnictwie ML-XIV”, Kazimierz Dolny, PTMTS, 423-431, 2010.
 • Rogowski K.Maroński R.2D – CFD analysis of two-bucket Savonius rotor. Proceedings of the: 2013 International Conference on Aerodynamics of Offshore Wind Energy Systems and Wakes (ICOWES2013), 270-281.
 • Lichota P., Rogowski K., Maroński R.: Simultaneous Harmonic Multisine Excitations Design with A-Priori Knowledge of Aerodynamic Derivatives, 6th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, LFME, Ateny, 2, 440-447, 2015
 • Lichota P., Rogowski K., Szulczyk J.: Identyfikacja parametryczna statków powietrznych poprzez manewry typu Multi-axis, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Rogowski K., Maroński R., Lichota P.: Analiza numeryczna charakterystyk aerodynamicznych profilu NACA 0015 w zastosowaniu do turbin wiatrowych typu Darrieusa, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Rogowski K., Maroński R., Olszewski T.: Badanie wpływu czterocyfrowych profili NACA na osiągi turbiny wiatrowej typu Darrieusa, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Szulczyk J., Lichota P., Rogowski K.: Optymalizacja spektrum mocy wymuszeń typu Multisine na potrzeby Sys-ID, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Tabuła M., Pietrucha J., Lichota P., Rogowski K.: Mechanizm drgań samowzbudnych na przykładzie oscylatora na taśmociągu, Mechanika w Lotnictwie ML-XVII, 2016
 • Rogowski K., Hansen M.: RANS Simulations of Flow Past an DU-91-W2-250 Airfoil at High Reynolds Number, 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK, 2018
 • Kątski B., Rogowski K.: Analiza własności aerodynamicznych profilu NACA 0018 w zakresie małych liczb Reynoldsa, w: Mechanika w Lotnictwie ML-XIX 2020 / Sibilski Krzysztof (red.), vol. 1, 2020, ISBN 978-83-61021-14-8, ss. 57-65

Visits within signed agreements of international cooperations:

 • Technical University of Denmark (DTU), Department of Wind Energy, Lyngby, 2011/12.
 • Technical University of Denmark (DTU), Department of Wind Energy, Lyngby, 2015.

Trainings:

 • Turbulence modelling in ANSYS FLUENT 14
 • Advanced mesh (ICMCFD)
 • Workbench and ANSYS FLUENT 14
 • Modelling of multiphaze flow
 • Meshomorphing FLUENT
 • 3D modelling, assemblings, drafts - NX 3, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics

Teaching:

 • Wind turbines;
 • Projects in Mechanics of Flight I and Mechanics of Flight II;
 • Vibration laboratory;
 • Mechanics 1 and Mechanics II;