Budżet partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

Budżet partycypacyjny Politechniki Warszawskiej

Aby ułatwić zadanie wszystkim, którzy potrzebują czasu na dopracowanie swoich pomysłów i wypełnienie wymaganych dokumentów, TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO Budżetu Partycypacyjnego PW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 STYCZNIA 2019 R.

O sile uczelni najlepiej świadczy to, jak aktywna jest jej społeczność. Renomę Politechniki Warszawskiej od lat budują wszyscy pracownicy i studenci, których osiągnięcia i pomysły są nie do przecenienia. Z tym większą radością chcę poinformować o inicjatywie, która wykorzysta potencjał naszego środowiska - BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. Jest on nową formą konsultacji dającą możliwość zgłaszania projektów zmian i udoskonaleń dotyczących Uczelni. Jego uczestnicy sami będą mogli zgłosić a potem wybrać te projekty, które uznają za najbardziej wartościowe w kontekście dobra wspólnego. Mam nadzieję, że uczestnictwo w wydarzeniu da wszystkim pracownikom i studentom poczucie realnego wpływu na funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej.

plakat