Informacje na temat funduszy strukturalnych

Informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Są one dostępne również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl.

Informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Są one dostępne również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl.

Konkursy

  1. NCBR ogłosiło 6. konkurs w ramach polsko-tajwańskiej współpracy bilateralnej <https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/NCBR-polsko-tajwanska-wspolpraca-dwustronna-Konkurs-VI>
  2. NCBR ogłosiło 1. konkurs w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys <https://www.cop.pw.edu.pl/Projekty-krajowe/Ogloszenia-o-konkursach/Aktualne-konkursy/NCBR-ERA-Net-SG-RegSys-Konkurs-I>

Komunikaty

  1. NCBR – Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 – sprostowanie <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/NCBR-Konkurs-nr-POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU-18-sprostowanie>
  2. Stypendia dla doświadczonych naukowców w ramach programu MSCA-COFUND w Irlandii <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Stypendia-dla-doswiadczonych-naukowcow-w-ramach-programu-MSCA-COFUND-w-Irlandii>
  3. MNiSW za jednolitymi zasadami podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w uczelniach wyższych <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/MNiSW-za-jednolitymi-zasadami-podwyzszonych-kosztow-uzyskania-przychodow-w-uczelniach-wyzszych>
  4. Koszty pośrednie projektu PO WER – materiał informacyjny <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Koszty-posrednie-projektu-PO-WER-material-informacyjny>
  5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektów w ramach PO PC <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Przetwarzanie-danych-osobowych-w-zwiazku-z-realizacja-projektow-w-ramach-PO-PC>
  6. Premia za szerokie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Premia-za-szerokie-rozpowszechnianie-wynikow-badan-przemyslowych-lub-prac-rozwojowych>

Wydarzenia

  1. Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships – Polish Widening Info Day <https://www.cop.pw.edu.pl/Aktualnosci/Twinning-ERA-Chairs-i-Widening-Fellowships-Polish-Widening-Info-Day>
application/pdf Informacje szczegółowe (417.54 kB, 4/06/2018 16:29)