Wykłady IPWC

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha przygotował cykle wolnodostępnych wykładów dla studentów i doktorantów warszawskich uczelni

application/pdf Informacje szczegółowe (4.31 MB, 26/06/2019 11:05)