Zjazd 2020

Z okazji 60 rocznicy utworzenia Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa MEiL PW organizujemy zjazd absolwentów i sympatyków w Warszawie.

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jest kontynuatorem najstarszej w kraju instytucji edukacyjnej kształcącej  w zakresie lotnictwa. Jego początki sięgają roku 1915, kiedy to na Politechnice Warszawskiej powstał Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W 1921 roku nastąpił podział tej jednostki na dwa odrębne Wydziały: Mechaniczny i Elektrotechniczny. Na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 1922/23 została utworzona Grupa Lotnicza, nazwana później Oddziałem Lotniczym. Istotnym etapem rozwoju Wydziału była budowa w latach 1925 - 1927 Instytutu Aerodynamicznego, W którym prowadzono prace teoretyczne i doświadczalne, będące głównym źródłem osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. To właśnie w tym instytucie powstały projekty silników i słynnych konstrukcji polskich samolotów, których innowacyjność i doskonałość pozwoliła Politechnice Warszawskiej uzyskać ważne miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych na całym świecie, zajmujących się budową i projektowaniem obiektów latających.

W latach wojny i okupacji hitlerowskiej działanie uczelni w znacznym stopniu realizowane było w formie tajnego nauczania. Po II wojnie światowej sytuacja Wydziału była niezwykle trudna. Budynek Instytutu Aerodynamicznego został spalony, laboratoria zdewastowane, odczuwalne były też braki w kadrze naukowo-dydaktycznej.

Rok 1951 był szczególny w historii Wydziału. Dokonała się reorganizacja uczelni w wyniku połączenia szkoły im. Wawelberga i Rotwanda z Politechniką Warszawską. Powstał także Wydział Lotniczy oraz Wydział Mechaniczno-Konstrukcyjny.

W 1960 roku nastąpiło połączenie Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego.

Powstał wówczas Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEIL), znany pod tą nazwą do dzisiaj.

ZAPRASZAMY NA OBCHODY 60-lecia WYDZIAŁU MEIL PW!!!