Computer Science II

Dr inż. T. Wacławczyk, USOS system returned the following errors:

  • Osoba o numerze id '1104984'' nie jest aktywna na żadnym ze swoich programów. Nie można przypisać jej oceny.
  • Osoba o numerze id '1041815'' nie jest aktywna na żadnym ze swoich programów. Nie można przypisać jej oceny.
  • Numer indeksu '295200' nie występuje w protokole. Sprawdź poprawność zaimportowanych danych.
  • Numer indeksu '302660' nie występuje w protokole. Sprawdź poprawność zaimportowanych danych.
  • Numer indeksu '300597' nie występuje w protokole. Sprawdź poprawność zaimportowanych danych.

Please visit deans office to clarify these issues.