Konrad Gumowski

Konrad Gumowski

Stopień naukowy: mgr inż.
Stanowisko: st. wykładowca

Instytut: ITLiMS (IAAM)
Zakład: Aerodynamiki
Pokój: 101

Telefon: (022) 2 34 77 67
Telefon 2:
Fax:
E-mail: kgumowski@meil.pw.edu.pl

Funkcje pełnione w PW

P.O. Kierownik Laboratorium Aerodynamiki

Funkcje pełnione poza PW

Od 2013 ekspert Polskiego Centrum Akredytacji d.s. badan aerodynamicznych.

Wybrane publikacje

 •  
Marek, Rupniewski; Gustaw, Mazurek; Rafał, Rytel-Andrianik; Michal, Bohdanowicz; Edward, Sliwa; Marek, Nalecz; Andrzej, Piatek; Konrad, Gumowski; Modelling the Response of a Beam Deflection Flowmeter, 2019, IEEE Sensors Journal
  Klotz, Lukasz; Gumowski, Konrad; Wesfreid, José Eduardo; Experiments on a jet in a crossflow in the low-velocity-ratio regime, Journal of Fluid Mechanics, 863, 386-406, 2019, Cambridge University Press.
 •  
Kurec, Krzysztof; Piechna, Janusz; Gumowski, Konrad; Investigations on unsteady flow within a stationary passage of a pressure wave exchanger, by means of PIV measurements and CFD calculations, Applied Thermal Engineering, 112, 610-620, 2017, Pergamon.
 •  
Remer, Michał; Psarski, Maciej; Gumowski, Konrad; Rokicki, Jacek; Sobieraj, Grzegorz; Kaliush, Maryna; Pawlak, Daniel; Celichowski, Grzegorz; Dynamic water contact angle during initial phases of droplet impingement, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,508, 57-69, 2016, Elsevier.
 •  
Gumowski, K; Olszewski, O; Poćwierz, M; Zielonko-Jung, K; Comparative analysis of numerical and experimental studies of the airflow around the sample of urban development, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 63, 3, 729-737, 2015, De Gruyter Open.
 •  
Remer, M; Sobieraj, G; Gumowski, K; Rokicki, J; Psarski, M; Marczak, J; Celichowski, G; ,Dynamic contact of droplet with superhydrophobic surface in conditions favour icing,Journal of Physics: Conference Series,530,1,012028,2014, IOP Publishing.
 •  
Bobinski, T; Sobieraj, G; Gumowski, K; Rokicki, J; Psarski, M; Marczak, J; Celichowski, G; ,Droplet impact in icing conditions–the influence of ambient air humidity, Archives of Mechanics, 66, 2, 127-142, 2014.
 •  
Regulski, W; Szumbarski, J; Gumowski, K; Skibiński, J; Wichrowski, M; Wejrzanowski, T; Pressure drop in flow across ceramic foams - a numerical and experimental study, Chemical Engineering Science, 137, 320-337, 2015, Pergamon.
 •  
Lemoult, Grégoire; Gumowski, Konrad; Aider, Jean-Luc; Wesfreid, José Eduardo; Turbulent spots in channel flow: an experimental study, The European Physical Journal E, 37, 4, 25, 2014, Springer Berlin Heidelberg.
 •  
Psarski, Maciej; Celichowski, Grzegorz; Marczak, Jacek; Gumowski, Konrad; Sobieraj, Grzegorz B; Superhydrophobic dual-sized filler epoxy composite coatings, Surface and Coatings Technology,225, 66-74, 2013, Elsevier.
 •  
Psarski, Maciej; Marczak, Jacek; Celichowski, Grzegorz; Sobieraj, Grzegorz; Gumowski, Konrad; Zhou, Feng; Liu, Weimin; Hydrophobization of epoxy nanocomposite surface with 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooctyltrichlorosilane for superhydrophobic properties, Open Physics, 10, 5, 1197-1201, 2012, Versita.
 •  
Gumowski, K; Miedzik, J; Goujon-Durand, S; Jenffer, P; Wesfreid, JE; Transition to a time-dependent state of fluid flow in the wake of a sphere, Physical Review E, 77, 5, 055308, 2008, American Physical Society.

Inne informacje

 •  
Poćwierz, M; Gumowski, K; Jóźwiak, K; Piechna, J; Wpływ projektowanej zabudowy na warunki wiatrowe otoczenia na przykładzie inwestycji przy ul. Powązkowskiej w Warszawie, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, 9, 2017.
 •  
Dalewski, Rafał; Gumowski, Konrad; Barczak, Tomasz; Godek, Jan; ,Analysis of an Additive Manufacturing Process for an Unmanned Aerial Vehicle,Journal of Aerospace Engineering, 30, 6, 04017070,2017, American Society of Civil Engineers.
 •  
Krusz, W; Gumowski, K; Dalewski, R; Experimental testing and numerical simulations of a ducted counter-rotating MAV propelling system aeroacoustics, Przegląd Mechaniczny, 2017.
 •  
Dalewski, RT; Gumowski, K; Barczak, T; Godek, J; A Family of MAV Drives lnvestigation, Przegląd Mechaniczny, 10, 39--42, 2015.
 •  
Dalewski, RT; Gumowski, K; Barczak, T; Godek, J; Performance of a Micro-UAV lifting system built with the usage of rapid prototyping methods,Journal of Physics: Conference Series, 530, 1, 012027, 2014, IOP Publishing.
 •  
Wesfreid, José Eduardo; Lemoult, Grégoire; Gumowski, Konrad; Luo, Mingyang; Aider, Jean Luc; Turbulent spots in a channel: an experimental study on the inner structure and the large-scale flow, APS Meeting Abstracts, 2013.
 •  
Goujon-Durand, Sophie; Gumowski, Konrad; Pwzerny, Adam; Tuckerman, Laurette; Wesfreid, Jose; Experiments and nonlinear evolution of instabilities in the sphere wake, APS Division of Fluid Dynamics Meeting Abstracts, 2008.
 •  
Prządka, A; Miedzik, J; Gumowski, K; Goujon-Durand, S; Wesfreid, JE; The wake behind the sphere analysis of vortices during transition from steadiness to unsteadiness, Archives of Mechanics, 60, 6, 467-474, 2008.
 •  
Gumowski, Konrad; Miedzik, Jan; Goujon-Durand, Sophie; Jenffer, Patrice; Bouchet, Gilles; Wesfreid, Jose-Euardo; Wake Behind a Sphere Second Bifurcation, APS Division of Fluid Dynamics Meeting Abstracts, 2007.
 •  
Goujon-Durand, Sophie; Gumowski, Konrad; Jenffer, Patrice; Bouchet, Gilles; Wesfreid, José Eduardo; Vortex shedding behind a sphere: transition between the stationary non-axysimmetric instability and the hairpin shedding, APS Division of Fluid Dynamics Meeting Abstracts, 2006.

Konsultacje:

 • poniedziałek - 14-15,
 • piątek - 11-12.