Paweł Gilewicz, Dynamiczny pomiar histerezy kąta zwilżania